Kungl. Maj:ts Orden

Ordenskapitlets uppgift är att behandla framställningar om förläning [utdelandet] av ordnar till utländska medborgare. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång i året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen.

Ordensärenden föredras av kanslern, vice kanslern och ordenssekreteraren i samråd med Utrikesdepartementets protokollavdelning.
 
Ordens kansli för matriklar över samtliga ordensklasser förlänade till svenska (före 1975) och utländska medborgare. Vidare ger kansliet upplysningar om hur och när ordnar och utmärkelsetecken skall bäras till uniform och civil högtidsdräkt.

Vid sidan av ovan nämnda uppgifter ansvarar kapitlet också för uppmålningen av serafimersköldarna.

Kansliet handlägger vidare alla ärenden i anslutning till av H.M. Konungen utdelade belöningsmedaljer och förtjänsttecken.

Besök utställningen

I Ordenssalarna på Kungliga slottet finns en permanent utställning över Sveriges riddarordnar, vilken sorterar under Kungl. Maj:ts Orden.

Läs mer om utställningen