Statsbesök

Kungaparet vid statsbesöket i Indonesien i maj 2017.

Kungaparet vid statsbesöket i Indonesien i maj 2017. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Statsbesök är den mest högtidliga formen av besöksutbyte mellan två länder och genomförs då en statschef bjuder in en annan statschef med syftet att avlägga ett statsbesök.

När Kungen och Drottningen tar emot eller avlägger statsbesök markerar det att goda relationer råder mellan Sverige och det besökande eller besökta landet. Besöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna.

Förslag på statsbesök

Förslag på framtida statsbesök kan läggas både av Sverige och av andra länder. Varje år sker en särskild beredning under ledning av Utrikesdepartementet för att lista möjliga statsbesök under kommande tre år. Det färdigberedda förslaget presenteras av utrikesministern för Kungen.

Förberedelser

Ungefär sex månader före ett statsbesök kommer Sverige och det tilltänkta landet överens om lämplig tidpunkt. En så kallad syftespromemoria författas av Utrikesdepartementet och stäms av med Statsrådsberedningen. Denna anger inriktning av besöket och dess fokusområden.

Därefter utgår en inbjudan till det främmande landets statschef från Kungen eller tvärtom.

En styrgrupp bestående av representanter för Hovet å ena sidan, och Utrikesdepartementet å den andra, möts regelbundet för att diskutera och besluta om många av detaljerna kring det planerade statsbesöket. Vid inkommande statsbesök hålls planeringen ihop av Utrikesdepartementets protokollenhet i samråd med Hovet och landets ambassad i Stockholm.

Även vid utgående statsbesök håller Hovet och UD centralt ihop planeringen men Sveriges ambassad i landet spelar en nyckelroll i framtagandet av program och genomförande av besökets detaljmoment.

Ceremoniella traditioner

Statsbesöksprogram omfattar i regel två eller tre dagar och följer landets traditioner och ceremoniella mönster. De flesta besök inleds med ceremonier och andra officiella delar under den första dagen.

Vid inkommande statsbesök möts den besökande statschefen av Kungaparet på Hovstallet. Därefter följer färd med häst och vagn till Kungliga slottet för den officiella välkomstceremonin. Dagen omfattar även en lunch av privat karaktär på Kungliga slottet, möte med talmannen och statsministern samt en statsbankett på Kungliga slottet.

Dag två omfattar oftast ett antal handels- och kulturfrämjande evenemang i Stockholm och ibland en lunch i Stockholms stadshus. Det är även kutym att det besökande landet bjuder på en svarsbankett eller motsvarande evenemang på kvällen.

Statsbesökets tredje dag förläggs normalt sett till en annan ort i Sverige.

Utgående statsbesök följer ungefär samma mönster i det besökta landet.

Upptäck mer

Se film från välkomstceremonin på Kungliga slottet vid det inkommande finska statsbesöket 17 april 2012.