Representation i Sverige

Kungen hälsar på Wille Björk under länsbesöket i Kalmar 2013. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kungen hälsar på Wille Björk under länsbesöket i Kalmar 2013. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kungafamiljen besöker varje år en stor mängd olika organisationer och företag runt om i Sverige. Besöken har stor geografisk spridning och följer utvecklingen inom centrala och angelägna samhällsfrågor som miljöfrågor, integration, omsorg och entreprenörskap. Besöken är ofta ett svar på inkomna inbjudningar från länsstyrelser och kommuner, men även från organisationer och företag.

Kungafamiljen tar också egna initiativ till besök ute i landet. Både genom nya besök men också genom återbesök där tidigare programpunkter följs upp.

Kronprinsessan under ett besök på SFI Västerort i Tensta. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kronprinsessan under ett besök på SFI Västerort i Tensta. Foto: Janerik Henriksson/TT