UD:s introduktör

Ambassadör Mohammed bin Maktoum bin Rashed AlMaktoum från Förenade Arabemiraten anländer till Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg.

Ambassadör Mohammed bin Maktoum bin Rashed AlMaktoum från Förenade Arabemiraten anländer till Kungliga slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

När nya utländska sändebud ska överlämna sina kreditivbrev till Kungen på Kungliga slottet åtföljs de av en introduktör från Utrikesdepartementet.

Introduktören finns till hands för ambassadören, exempelvis för frågor inför den högtidliga audiensen. Om ambassadören vill, finns introduktören även tillgänglig för frågor och råd under hela ämbetsperioden i Sverige.

Att vara introduktör är ett hedersuppdrag och den som blir tillfrågad har alltid en bakgrund som svensk ambassadör i utlandet.

I samband med de högtidliga audienserna tjänstgör flera introduktörer. På morgonen hämtar introduktören ambassadören med följe vid sitt residens. Därifrån körs de i hovstallets bilar till UD.

Samtal i Blå salongen

I Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg, sitter de ner i den Blå salongen tillsammans med UD:s protokollchef och tjänstemän på UD som arbetar med frågor som rör ambassadörens hemland. Det är ett informellt samtal som ofta rör sig kring ambassadörens land och aktuella frågeställningar.

Hovstallets vagnar står redo utanför Arvfurstens palats för att köra ambassadören med följe till Kungliga slottet.

Hovstallets vagnar står redo utanför Arvfurstens palats för att köra ambassadören med följe till Kungliga slottet. Foto: Hans Raneståhl

När hovstallmästaren ger klarsignal för avfärden till slottet ledsagar introduktören ambassadören till hovstallets ekipage som väntar vid Gustav Adolfs torg. I den första paradkupén sitter introduktören tillsammans med ambassadören. Har ambassadörerna med sig ytterligare medarbetare ur sin ambassad färdas dessa i vagnarna bakom.

Vid ankomsten till Kungliga slottet möts ambassadören och introduktören av två kammarherrar och en hovfurir, som leder dem i procession via Östra trapphallen upp till Bernadottevåningen.

Vägen uppför trappan flankeras av soldater ur grenadjärsvakten i paraduniform och till musik av medlemmar av Arméns musikkår. En hovfurir leder processionen.

Vägen uppför trappan flankeras av soldater ur grenadjärsvakten i paraduniform och till musik av medlemmar av Arméns musikkår. En hovfurir leder processionen. Foto: Kungahuset.se

I det första rummet presenterar introduktören den tjänstgörande kabinetts­kammarherren och i det andra ceremonimästaren, som båda hälsar ambassadören välkommen till slottet.

På tröskeln till det tredje rummet, Lovisa Ulrikas matsal, annonserar introduktören ambassadören och presenterar förste hovmarskalken, stabschefen och över­ceremoni­­mästaren. Förste hovmarskalken för sedan ambassadören genom Lovisa Ulrikas förmak och audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot.

Förste hovmarskalken Mats Nilsson för ambassadören genom Lovisa Ulrikas audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot.

Förste hovmarskalken Mats Nilsson för ambassadören genom Lovisa Ulrikas audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot. Foto: Kungahuset.se

Efter audiensen tar ambassadören avsked av Kungen och följet lämnar sedan Bernadotte­våningen samma väg som de kom in, åtföljda av introduktören. Processionen leds av kabinettskammar­herren och de två kammar­herrarna.

Vid Östra valvet väntar hovstallets bilar som tar ambassadören med följe, samt introduktören tillbaka till ambassadörens residens där introduktören tar avsked.

Hovstallets bil tar ambassadören och introduktören tillbaka till residenset.

Hovstallets bil tar ambassadören och introduktören tillbaka till residenset. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Läs mer om hur högtidliga audienser går till