Musiken

Arméns musikkår under ledning av musikdirektör major Mats Janhagen. Foto: Kungahuset.se

Arméns musikkår under ledning av musikdirektör major Mats Janhagen. Foto: Kungahuset.se

Den kungliga militärmusiken har gamla anor. I historisk tid användes pukor och trumpeter vid slagfälten. Musiken ger en värdig inramning till de högtidliga audienserna. När ambassadören anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé ljuder dova trummor över Inre borggården. Därefter hörs ambassadörssignalen från en trumpet.

En timme innan den förste ambassadören hälsas välkommen vid Östra valvet bär orkestermedlemmarna från Arméns musikkår pukor och blåsinstrument uppför de rödbruna kalkstentrapporna i Östra trapphallen.

Foto: Kungahuset.se

Foto: Kungahuset.se

De ställer upp instrumenten utanför Bernadottevåningen, ser över utrustningen och rättar till sina uniformer. Orkestern i trapphallen bär Göta Livgardes uniform, modell 1886. Kask med plym används vid särskilt högtidliga tillfällen. Varma dagar står en orkester på Inre borggården, men när temperaturen kryper under noll grader – vilket är gränsen för blåsinstrument – står endast trumslagare på borggården. 

Göta Livgardes uniform, modell 1886. Foto: Kungahuset.se

Göta Livgardes uniform, modell 1886. Foto: Kungahuset.se

Epålett eller axelstycke är en del av uniformen. Epåletten hörde ursprungligen till riddarrustningen och var avsedd att skydda axeln mot sabelhugg. Foto: Kungahuset.se

Epålett eller axelstycke är en del av uniformen. Epåletten hörde ursprungligen till riddarrustningen och var avsedd att skydda axeln mot sabelhugg. Foto: Kungahuset.se

Redan under antiken nyttjades trumpeter och trummor inom det militära, de användes för samordning på slagfälten och för att ingjuta mod i manskapet. Så småningom fick krigsmusiken även till uppgift att ge soldaterna underhållning och sedan 1500-talets slut har marsch­musik hörts vid parader genom Stockholms gator.

De musikkårer som idag finns inom försvarsmakten är Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. De tre alternerar de statsceremoniella uppdragen på Kungliga slottet. Arméns musikkår som är störst har cirka 50 anställda musiker. Förutom de kungliga sammanhangen medverkar de varje år i över hundra parad- och konsertsammanhang, såväl inom som utom landets gränser.

Musikdirektör major Mats Janhagen med orkestern i Östra trapphallen. Foto: Kungahuset.se

Musikdirektör major Mats Janhagen med orkestern i Östra trapphallen. Foto: Kungahuset.se

I trapphallen samlar orkesterledaren musikerna för att spela igenom styckena. Han höjer taktpinnen och slår an Kongl. Gardets marsch. Den spelas när ambassadören är på väg in till Kungen i Östra kabinettet i Bernadottevåningen. Efter mötet, går ambassadören ut till tonerna av Lagom marsch till Svea lifgardet, en marsch komponerad av prins Gustaf, 1847.

Porträtt av sångarprinsen Gustaf taget strax innan hans död år 1852.  Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv

Porträtt av sångarprinsen Gustaf taget strax innan hans död år 1852. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv

Prins Gustaf (1827–52), som var en utmärkt pianist och sångare, gjorde sig känd som kompositör under pseudonymen G*****. Under sitt 25-åriga liv hann sångarprinsen med att komponera ett femtiotal sånger och marscher. De mest kända, som sjungs än idag, är Studentsången (Sjungom studentens lyckliga dag) och Vårsång (Glad såsom fågeln i morgonstunden).

Kungen anländer. Trumpetaren blåser fyra generalsappeller. Foto: Kungahuset.se

Kungen anländer. Trumpetaren blåser fyra generalsappeller. Foto: Kungahuset.se

Nere i Östra valvet kommer chefen för Kommendantstaben, överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll, in för inspektion. Allt är i sin ordning.  Alla ställer upp. Kungen gör entré, och trumpetaren blåser fyra generalsappeller. Richard Beck-Friis Häll lämnar av till Kungen, och bekräftar att all militär personal är på plats och redo för ceremonin. Kungen fortsätter sedan upp i Östra trapphallen och in i Bernadottevåningen.

Foto: Kungahuset.se

Foto: Kungahuset.se

Trumslagarna på väg ut på  Inre borggården.

Trumslagarna på väg ut på Inre borggården. Foto: Kungahuset.se

­Strax före halv tio närmar sig kortegen med ambassadören. Först in på borggården rider en regementstrumpetare från Livgardets dragon­musikkår. Därefter rullar vagnarna in till ljudet av trumslag­arnas dova trummor. Vid Östra valvet stiger ambassadören ur. Då höjer trumpetaren sitt instrument och blåser ambassadörssignalen. Ambassadören hälsas välkommen och kliver in i Östra valvet. Där ljuder ännu en trumpetsignal och orkestern i trapphallen stämmer upp i Kongl. Gardets marsch.

 Anders Ahlbin regementstrumpetare från Livgardets dragonmusikkår på hästen Metropol. Kungahuset.se

Anders Ahlbin regementstrumpetare från Livgardets dragonmusikkår på hästen Metropol. Kungahuset.se

Läs mer om hur högtidliga audienser går till