H.M. Konungens hovstall

Förberedelserna pågår inne i stallet på H.M. Konungens hovstall. Beridare Sara Thavenius selar Lillegutt. Foto: Kungahuset.se

Förberedelserna pågår inne i stallet på H.M. Konungens hovstall. Beridare Sara Thavenius selar Lillegutt. Foto: Kungahuset.se

Ett av Hovstallets återkommande uppdrag är de högtidliga audienserna. Hovstallet ger ceremonin en vacker och ståndsmässig inramning. Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av en paradkupé dragen av ett fyrspann och körs till Kungliga slottet.

Tidigt på morgonen börjar förberedelserna på Hovstallet vid Väpnar­gatan 1 intill Dramaten på Östermalm i Stockholm. Uniformerna hängs fram, boxarna mockas, hästarna får mat och borstas, men redan flera dagar tidigare har förberedelserna påbörjats. All utrustning är genomgången. Blanka delar på seldon är putsade liksom knapparna i uniformerna. Hästarna har schamponerats, manar, svansar och hovskägg är trimmade.

Karl XV:s paradkupé rullas ut. Vagnen beställdes 1859 från vagnsfabrikör von Lauenstein i Hamburg. Foto: Kungahuset.se

Karl XV:s paradkupé rullas ut. Vagnen beställdes 1859 från vagnsfabrikör von Lauenstein i Hamburg. Foto: Kungahuset.se

Ceremonin med högtidliga audienser har anor från kung Johan III:s tid på slutet av 1500-talet. De nyanlända ambassadörerna överlämnar sina kreditivbrev till Kungen under högtidliga former. Det är ett godkännande av deras uppdrag i Sverige.

Vid de högtidliga audienserna används hovstallets vagnar, till exempel Karl XV:s paradkupé och paradvagnarna Kupé nr 23, Kupé nr 17 som är från 1800-talets mitt. Metalldelarna blänker, hjulen är smorda och vagnarna putsade, invändigt så väl som utvändigt. En sista gång ses de över och rullas sen ut, så sent som möjligt för att inte bli utkylda i den kalla morgonluften.

Hästarna står lugnt i väntan på dagens uppdrag. Foto: Kungahuset.se

Hästarna står lugnt i väntan på dagens uppdrag. Foto: Kungahuset.se

Inne i stallet är de vackert utsmyckade paradseldonen framhängda. Hästarna står lugnt och låter sig selas. Till kupéerna som dras av tvåspann används silverbeslagna seldon. De fyra hästarna som drar Karl XV:s paradkupé har guldbeslagna seldon.
En sista översyn. Hovarna blir blanka och fina genom en blandning av hovfett och kimrök. Foto: Kungahuset.se

En sista översyn. Hovarna blir blanka och fina genom en blandning av hovfett och kimrök. Foto: Kungahuset.se

Hästarna leds ut på stallbacken och spänns för vagnarna. Förridarna sitter upp och kortegen tar form. Efter förridarna kommer parad­kupén med fyrspannet, därefter kommer de två kupéerna med parhästar för ambassadörens medarbetare.

 Beridaren Sara Thavenius kör paradkupé med parhästarna, iförd vinterrock, björnskinnsmössa och pälskrage. Foto: Kungahuset.se

Beridaren Sara Thavenius kör paradkupé med parhästarna, iförd vinterrock, björnskinnsmössa och pälskrage. Foto: Kungahuset.se

På vintern tar kavaljerskuskarna på sina varma vinterrockar med pellerinkrage i tre lager. De här vinteruniformerna är från 1800-talets mitt och tyget är av en sådan kvalité som inte går att finna idag, så de vårdas ömt. Till rockarna bärs björnskinnsmössor med tillhörande pälskragar.

I en följebil sitter hovstallmästaren och en kavaljerskusk. De håller noggrann uppsikt över tiden, allt måste flyta på. Kungen vill att ambassadören ska stiga in i Östra kabinettet i Bernadottevåningen när pendylen slår helt eller halvt klockslag.

Vagnarna anländer till Utrikesdepartementet 17 minuter i och åker därifrån 14 minuter i. Färden går via Norrbro, över Skeppsbron, uppför Slottsbacken och in genom Västra valvet till Östra valvet, där ambassadören stiger av. Då är klockan 4 minuter i.

Hovstallmästaren och kavaljerskusken som kört före till Kungliga slottet hälsar ambassadören välkommen på Inre borggården. När sedan ambassadören tas emot av Kungen lämnar ekipagen borggården för att hämta upp nästa ambassadör. Oftast innebär det fyra vändor för kortegen mellan Utrikesdepartementet och Kungliga slottet.

Karl XV:s paradkupé med fyrspann kör fram på Hovstallets innergård. Foto: Kungahuset.se

Karl XV:s paradkupé med fyrspann kör fram på Hovstallets innergård. Foto: Kungahuset.se

Besök Hovstallet

Hovstallet uppfördes mellan 1890 och 1894 efter ritningar av slottsintendent Ernst Jacobsson. Till sin hjälp hade han arkitekt Fritz Eckert som ritade fasader och den konstnärliga utsmyckningen. Stallet ersatte Tessins gamla Hovstall på Helgeandsholmen. Byggnaden invigdes 1894 av kung Oscar II.

Läs mer om Hovstallets visningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till