Högtidliga audienser

Kungen tar emot ambassadören på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot ambassadören på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

När en utländsk ambassadör kommer till Sverige som ny ambassadör för sitt land skall han/hon överlämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen för att få verka som ambassadör i Sverige.

Detta sker vid en högtidlig audiens på Kungliga slottet ungefär en gång i månaden med vanligtvis fyra nya ambassadörer per tillfälle.

Ambassadören färdas då i Karl XV:s paradkupé dragen av fyra hästar, från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Framför rider förridarna, efter kommer kupéer med följeslagarna.

Hästar inför högtidlig audiens

Hästar inför högtidlig audiens

Klicka på bilden ovan så startar ett bildspel där du kan se hur en högtidlig audiens går till.

Se filmer från högtidliga audienser