Högtidliga audienser

Kungen tar emot ambassadören på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot ambassadören på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

När en utländsk ambassadör kommer till Sverige som ny ambassadör för sitt land ska hen överlämna sina kreditivbrev till H.M. Konungen för att få verka som ambassadör i Sverige.

Detta sker vid en högtidlig audiens på Kungliga slottet ungefär en gång i månaden med vanligtvis fyra nya ambassadörer per tillfälle.

Ambassadören färdas då i Karl XV:s paradkupé dragen av fyra hästar, från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Framför rider förridarna, efter kommer kupéer med följeslagarna.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet med häst och vagn från Hovstallet.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungliga slottet med häst och vagn från Hovstallet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Läs mer om hur högtidliga audienser går till