Eriksgator, länsbesök och kommunbesök

Kungaparet besöker Ekerö kommun september 2014. Fredrik i klass 1f på Träkvista skola ger Kungen en plånbok, gjord av en mjölkkartong. Och får en krona av Kungen till sin egen plånbok.  Foto: Kungahuset.se

Kungaparet besöker Ekerö kommun september 2014. Fredrik i klass 1f på Träkvista skola ger Kungen en plånbok, gjord av en mjölkkartong. Och får en krona av Kungen till sin egen plånbok. Foto: Kungahuset.se

Ordet "Eriksgata" används i dag i samband med en ny monarks första officiella besök i Sveriges län.

Traditionen har sitt ursprung i medeltidslagarna som bestämde, att den nyvalde kungen skulle företa en färd till de viktigaste landskapen. Färden ingick i kungatillsättningsproceduren.

Hyllades vid tinget

Kungen skulle motta landskapens erkännande, svära folket frid och lova att hålla deras lagar. Han hyllades sedan vid tinget.  I Upplandslagens Kungabalk från 1296 beskrivs utförligt bland annat färdvägen och hur kungen skulle rida medsols.

Även efter det att kungamakten blivit ärftlig 1544 red kungarna Eriksgator. Senare kungars Eriksgator har endast namnet gemensamt med den medeltida färden.

Alla landskap besökta

De Eriksgator, som 1900-talets svenska kungar gjort, har haft till uppgift att låta den nye statschefen närmare lära känna invånarna i de olika delarna i Sverige.

Efter det att alla landskap är besökta så följer alltså inga fler Eriksgator, förrän nästa gång Sverige får en ny regent.

Kommunbesök

I stället för att genomföra en Eriksgata i Stockholms län genomförde Kungaparet mellan 1988 och 2014 så kallade kommunbesök i länets kommuner.

Kungen och drottningen under sitt kommunbesök i Sollentuna.  Foto: Cornelia Nordström / Scanpix

Kungen och drottningen under sitt kommunbesök i Sollentuna. Foto: Cornelia Nordström / Scanpix

Länsbesök

Under 2013 då Kungen firade 40 år på Sveriges tron besökte Kungaparet alla län i Sverige.