Riksvapnen och andra vapen

Stora och lilla riksvapnet

Stora och lilla riksvapnet

Konungariket Sverige har två självständiga vapen:
Det stora och det lilla riksvapnet.

Riksvapnen används som symboler för den svenska staten. Det stora riksvapnet är också statschefens personliga vapen.

Stora riksvapnet används främst av Kungen, Kungafamiljen, riksdagen och regeringen samt utrikesförvaltningen, medan det lilla riksvapnet är mycket flitigt använt inom statsförvaltningen.

Stora riksvapnet får endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.

Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

Ett riksvapen var från början inte rikets utan kungens vapen.

Stora riksvapnet

Stora riksvapnet


Stora riksvapnet är alltid krönt och har i mitten en ”hjärtsköld” med den regerande dynastins vapen, som är utbytbart.

Riksvapnet har haft detta utseende ända sedan det skapades av kung Karl Knutsson Bonde på 1440-talet.

Sedan 1818 visar hjärtskölden ätten Bernadottes vapen.

Det stora vapnet består av huvudsköld med ett kors av guld med utböjda armar och av en hjärtsköld med kungahusets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre kronor, andra och tredje Folkungaättens kännemärken, det gyllene ”lejon över strömmar” i blått, som Karl Knutsson Bonde kombinerade med tre kronor i ett sigill 1448.

Vapnet omges av ett purpurfärgat hermelinfodrat vapentält prytt med guldfransar och guldsnören under en kunglig krona.

Lilla riksvapnet

Lilla riksvapnet


Det lilla riksvapnet är mycket flitigt använt inom statsförvaltningen, medan det stora riksvapnet främst brukas av Monarken och dennes familj, riksdag och regering samt utrikesförvaltningen.

Ätten Bernadottes vapen

Sedan 1818 visar hjärtskölden i stora riksvapnet ätten Bernadottes vapen. Skölden är kluven och har Vasaättens vapen, en vase, i det heraldiskt sett högra fältet - och furstendömet Ponte Corvos silverbro under en guldörn i det vänstra. Själva vasen anses numera ha varit en så kallad stormvase, som användes vid stormning av bland annat vallgravar.

Folkungaättens vapen.

Lejonvapnet

Lejonvapnet är det äldsta riksvapnet i Sverige, fört av Bjälboätten 1250-1364, med Birger Jarl som den förste regenten. Det var alltså under denna tid som deras ättevapen kom att successivt bli synonymt med rikets vapen.

Tre kronor - ett helgonattribut?


Riksvapnet tre kronor har troligtvis sitt ursprung från bland annat en allmäneuropeisk religiös idévärld.

Om symboliken har länge rått delade meningar.

Ursprunget står nog att finna i den starkt ökande dyrkan av de tre vise männen/heliga tre konungar som skyddshelgon. Som tecken på detta användes helgonens attribut, tre kronor, i vapen och emblem. De heliga tre konungar vördades högt av nordborna, som gärna vallfärdade till deras grav i Köln.

I Sverige finns de heliga tre konungars attribut första gången i Magnus Ladulås sigill på 1270-talet, men troligen är det först under kung Magnus Eriksson på 1330-talet som tre kronor används som symbol för kungen och riket.

Några tiotal år senare, under Albrekt av Mecklenburg, var tre kronor redan allmänt accepterat som det främsta kännemärket för Sverige, vilket det förblivit.

Margareta av Danmark och Erik av Pommern skapade ett unionsemblem i form av en trekronorssköld. När Erik av Pommern avsatts 1439 började den svenska riksregeringen att använda ett nytt sigill. Det visade Erik den helige som håller ett trekronorsvapen.

Lejonvapnet
Karl Knutsson Bonde skapade en fyrdelad vapensköld i vilken de tre kronorna kombinerades med Folkungaättens kännemärke, det gyllene lejonet över tre strängar av silver i blått fält. I mitten fanns Bondeättens vapen – en båt.

Sedan dess har kungens och rikets vapensköld varit fyrdelat på samma sätt.

Lär dig mer om Stora riksvapnet och andra statssymboler genom Riksarkivets app för smarta mobiltelefoner som kan hämtas i App Store och Google Play under namnet: Sveriges symboler