Studentsången

Kungen tar studenten den 22 april 1966

Kungen tar studenten den 22 april 1966. Foto: Pressens Bild.

Historik


I släkten Bernadottes musikarkiv finns ett handskrivet original till studentsången daterat 31 oktober 1851. 

Musiken är komponerad av prins Gustav, ofta kallad sångarprinsen. Gustav var son till kung Oskar I och drottning Josefina.

Studentsångens text skrevs av en läkare och poet i prinsens vänkrets, Herman Sätherberg.

Studentsången har i mer än 150 år sjungits över hela landet när ungdomar tagit sin studentexamen och är en av landets mest sjungna stamsånger