Gustafs skål

Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman. Foto: Pressens Bild AB

Historik

"Gustafs skål!" sjöngs för första gången den 19 augusti 1772 av en samling officerare på Skeppsholmen, i Stockholm, i samband med Gustav III:s revolution.

Officerarna hade samlats kring en punchbål tillsammans med Carl Mikael Bellman som hade skrivit sången som en hyllning till den lyckade revolutionen.

Officerarna och Bellman övade in sången och när kungen på natten passerade under sin inspektion sjöng man för full hals: "Gustafs skål, den bäste kung som Norden äger..."
 
Kungen tackade och ropade högt: "Tack för skålen!" Dagen efter frågade han småleende amiral Tersmeden vem som hade skrivit denna granna skålen och fick till svar: " Allernådigste Herre, stadens kända poet, Bellman."

Gustafs skål blev, under den gustavianska tiden och långt in på 1800-talet, en slags inofficiell kungssång, nationalsång och skålvisa.