Musik

Prinsessan Eugénie och Prins Gustaf musicerar

Teckning av prinsessan Eugénie: Sånglektion hos brodern prins Gustav, vårvintern 1849. "Bror Gustaf, Hofsångaren Herr Berg, Hoffröken Mathilda Bennet och Eugénie".

En rik musikalisk ådra har flödat hos många Bernadotter. Vem har inte varit "Glad såsom fågeln i morgonstunden" eller sjungit om "Studentens lyckliga dag"?

Prins Gustav och studentsången

Medlemmar av den Bernadotteska familjen har komponerat en stor mängd musik. Mest känd är Prins Gustav (1827-1852) som skrivit de ovan nämnda sångerna. Ätten Bernadottes notsamling från 1810 fram till idag förvaras i det så kallade Musikalierummet på Kungliga slottet i Stockholm.

Inspirerade Beethoven

Marskalk Bernadotte (Karl XIV Johan) har, medan han fortfarande var kontant med Napoleon, inspirerat Beethoven till Eroicasymfonin.

Kung Oscar I var god sångare och pianist. Under ungdomsåren komponerade han gärna. Han fullbordade operan "Ryno" efter den 1831 avlidne Edvard Brendler.

Musikalisk familj

Oskars gemål drottning Josefina deltog flitigt i de kungliga musiksammankomsterna. Av hennes hand har vi dikten "Die Glocken", tonsatt för två röster och piano av dottern, prinsessan Eugénie.

Både kungaparet och deras fem barn gick i A.F. Lindblads musikskola. Man spelade och sjöng, studerade harmonilära och komposition.

Musikaftnar på Slottet

Musikaliska soaréer anordnades regelbundet för familj och hov. Ofta var det familjens och hovets egna förmågor, som bjöd på musikalisk underhållning. Programmen var mycket blandade med internationella och svenska tonsättares verk lätt uppblandade med svenska folkvisor och givetvis också Bernadottemusik.

Ivar Hallström, som komponerat "Blommornas undran" till text av prins Oskar (Kung Oskar II), liksom Bernhard Crusell var populära i de kungliga salongerna. Ofta medverkade den av alla beundrade Jenny Lind.

En kunglig pianist

Släkten Bernadottes skickligaste pianist var Drottning Victoria. Hennes stora flygel står fortfarande kvar i våningen på Kungliga slottet, som en gång disponerades av drottningen och hennes gemål Kung Gustaf V.

Musikintresserad Monark

Kung Carl Gustaf är starkt engagerad i musikutbudet på Kungliga slottet och initierar gärna konserter och nykomponerande.

Kungliga slottets 250-årsfirande år 2004 uppmärksammades till exempel med konserter utomhus på Inre borggården och i Rikssalen på  jubileumsdagen den 7 december.