Stiftelser – Vård och ungdomsverksamhet

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Särskilt prioriteras verksamhet för barn och ungdomar. Grundades 1946.
» Läs mer om stiftelsen
 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Frivillig ideell ungdomsverksamhet. Grundades 1949.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.
» Läs mer om stiftelsen
 

Kronprinsessparets stiftelse

Främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige. Grundades 2010.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen Konung Oscar II:s soldathem

Stiftelsens ändamål är att bedriva öppen fritidsverksamhet för såväl militär som civil ungdom över 16 år. Verksamheten skall vila på en kristen grund enligt Svenska Soldathemsförbundets riktlinjer. Säte i Boden.
 

Stiftelsen Fridhem

Förvalta och bevara kulturminnet av Prinsessan Eugénies Fridhem, verka för en fortsättning av prinsessans arbete med praktisk kristendom, anordna konfirmationsläger med mera.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Svensk ungdoms fysiska och psykiska fostran. Grundades 1947.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Mentor Sverige Insamlingsstiftelse

Mentor är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland barn och ungdomar. Verksamheten är global och projekt bedrivs i ett 70-tal länder. Paraplyorganisationen Mentor Foundation grundades av Drottning Silvia 1994.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen Kronprinsessan Victorias Fond

Fritid och rekreation för barn och ungdomar med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Förvaltas av Radiohjälpen. Grundades 1997.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

World Childhood Foundation

Stiftelsen verkar för barns rätt till sin barndom och att arbetar för bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn. Grundades av Drottning Silvia 1999.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Global Child Forum

Global Child Forum som grundades 2009 av Kungafamiljen är ett ledande forum för barns rättigheter och affärer som är dedikerade till innovativt tänkande, kunskapsdelning och nätverk. Global Child Forum tror på företagets makt och ansvar och arbetar i partnerskap med alla delar av samhället för att skapa ett välmående, hållbart och rättvist samhälle för världens barn.

Förutom forum tillhandahåller Global Child Forum forsknings­perspektiv, bästa praxis och riskbedömningsverktyg för att låsa upp möjligheter för företag att integrera barns rättigheter i sina verksamheter och samhällen.

» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children

(även kallad C.A.T.CH) Stiftelsen bildades 2013 i samband med Drottning Silvias 70-årsdag. Stiftelsens ändamål är att ge behövande barn i hela världen möjlighet till bra utbildning, god vård och omsorg, liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. Bidrag till väl definierade projekt kan sökas två gånger under året.

» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.