Om stiftelserna

De kungliga stiftelserna fångar upp många människors engagemang och är en samlande kraft för att främja goda intentioner i samhället.

Varje år beviljas anslag inom flera viktiga områden. Ändamålen kan vara allt från exempelvis vetenskaplig forskning inom medicin och miljö och bevarande av det svenska kulturarvet till att hjälpa sjuka och funktionshindrade och skapa bättre levnadsvillkor för barn och ungdomar.

De kungliga stiftelserna spelar en viktig roll i Sverige. Inga andra stiftelser når lika många anslagsmottagare med en geografisk spridning över hela landet. Det ekonomiska stödet hjälper till att realisera många goda idéer och tar tillvara människors kunskap och intressen.
 
Årligen utdelas omkring 170 miljoner kronor i anslag och stipendier. Det är en betydande investering i framtidens Sverige och ett uttryck för en stark vilja att möta de utmaningar som samhället ställs inför. De kungliga stiftelserna är egentligen ett samlingsbegrepp för ett större antal stiftelser där de äldsta har sina rötter i 1800-talet, medan Kronprinsessparets stiftelse grundades så sent som 2010. Några av stiftelserna har bildats helt på initiativ av medlemmar ur Kungafamiljen. Andra har tillkommit i samband med exempelvis ett kungligt jubileum.
 
Ansökningarna granskas med omsorg av sakkunniga inom sina områden. De behandlas sedan av styrelsen i respektive stiftelse. I några fall finns medlemmar ur Kungafamiljen representerade i styrelsen i enlighet med stadgarna.