Prins Carl Gustafs Stiftelse

H.M. Konungens monogram

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.
 
Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera. 

Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.
 
Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08-411 54 39 vars verksamhet stöds av stiftelsen.

Bakgrund

Fonden startades 1946 genom en insamling till prins Carl-Gustafs födelsedag.

Fonden stödjer "välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål".

Den kom till för att utgöra en möjlighet för prinsen att personligen stödja verksamhet som kan ha svårt att hitta stöd genom allmänna medel.

Genom åren har detta lett till att stöd kunnat ges bland annat till en mängd olika projekt inom flera områden.

Exempel på projekt som har getts stöd senaste året finns under rubriken Utdelningar nedan.

Ansökan

Stiftelsen får årligen omkring 800 ansökningar varav cirka 250 beviljas. Totalt utdelas cirka 4 miljoner kronor per år.

Ansökan kan sändas in under hela året. Handläggningstiden är 2–3 veckor. Sökande meddelas per brev om beslut i ärendet.  

Fonden har ingen särskild ansökningsblankett utan ansökan görs i form av ett brev. Se kontaktuppgifter nedan.

I ansökan ska anges:

 • vad bidraget ska användas till
 • den totala kostnaden
 • om bidrag söks eller erhållits från annat håll

Glöm inte att ange postadress.

Kontakta oss

Prins Carl Gustafs stiftelse
Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeUtdelningar

Exempel på bidrag under 2015:

 • bidrag till deltagande i scoutarrangemanget Explorer Belt
 • bidrag till kostnader för anordnandet av sommarläger för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
 • bidrag för deltagande som föreläsare i den internationella konferensen ”World Federation of the Deaf”
 • bidrag till en särskola för10 elevers studieresa till Stockholm
 • bidrag till en gymnasiesärskola för 18 elevers resa till lägerskola i södra Dalarna
 • bidrag till lovverksamhet för 55 ungdomar med funktionsnedsättningar
 • bidrag till arrangerandet av scoutläger för ca 70 scouter på Vässarö
 • bidrag till lägerverksamhet för barn från familjer med sämre ekonomiska förutsättningar
 • bidrag till anordnandet av familjeläger för föreningens medlemmar
 • bidrag till 30 elevers deltagande i riksfinalen i schack för årskurs 4 i Västerås
 • bidrag till hjälpverksamhet i Bulgarien
 • bidrag till hjälpverksamhet efter jordbävningskatastrofen i Nepal
 • bidrag till stipendier till ungdomar som deltager i The Tall Ships Races
 • bidrag till studier vid Gallaudet University i Washington DC
 • bidrag till projektet ”Simning för flickor på gymnasiet”