Utdelning 2010 Kungaparets Bröllopsfond

Styrelsen för Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond har vid sammanträde på Drottningholms Slott onsdagen den 26 maj 2010 beslutat utdela anslag om sammanlagt 800.000 kronor till följande:
Staffan Bothzén, Riksgymnasiet, Angered, för Musikprojekt för rörelsehindrade ungdomar vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade, år 2. 150.000 kr

Gunnar Braathen, Habilitering Gbg och Södra Bohuslän, Göteborg, för projektet Behandling med vibrationsplatta till barn/ungdomar med svåra rörelsehinder och benskörhet som riskerar att drabbas av upprepade frakturer. — 250.000 kr

Kristina Byström, Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skövde,  för fortsättning av projektet Fallstudier, psykoterapeutisk intervention till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd med stöd av delfin eller annat exklusivt djur på Kolmårdens djurpark. — 50.000 kr

Elin Ekblom-Bak, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet Studera hur sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet och bukfetma har betydelse för såväl riskfaktorer, insjuknande och förtida död i hjärt-  kärlsjukdomar för svenska kvinnor och män på lång sikt. — 150.000 kr

Bengt Johansson, Oxie Golfklubb, Malmö, för projektet Golf för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, år 2.
50.000 kr

Meta Nyström Eek, Sahlgrenska akademin, Göteborg, för projektet Fysisk aktivitet i form av styrketräning för ungdomar med cerebral pares. Vilken typ av träning ger mest effekt?
— 150.000 kr