Utdelning 2009

Kungaparets Bröllopsfond

Styrelsen för Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond har vid sammanträde på Kungliga slottet torsdagen den 11 juni 2009 beslutat utdela anslag om sammanlagt 500 000 kronor till följande:
Sven Blomqvist, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, Bollnäs, för projektet Balans för barn och ungdomar med en utvecklingsstörning, del 2.
150 000 kr

Staffan Bothzén, Riksgymnasiet, Angered, för Musikprojekt för rörelsehindrade ungdomar vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade.
– 50 000 kr

Linda Bratteby Tollerz, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, för slutförande av projektet Mätning av energi kostnad och fysisk aktivitet hos barn med och utan funktionsnedsättning.
– 50 000 kr

Kristina Byström, Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skövde, för projektet En fallstudie för flicka 16 år med funktionsnedsättningar ADHD och autism i form av korttidsterapi med stöd av terapeut och delfin.
– 50 000 kr

Ia Kjellsdotter, Passalen - Ideell förening, Göteborg, för projektet Segling för alla.
150 000 kr

Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens Forskningscentrum Örebro, för slutförande av projektet Fysisk aktivitet och Hälsa hos barn och ungdomar med funktionshinder.
– 50 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen onsdagen den 2 september på Kungliga slottet.