Utdelning 2008 Kungaparets Bröllopsfond

Styrelsen för Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond har vid sammanträde på Kungliga slottet onsdagen den 14 maj 2008 beslutat utdela anslag om sammanlagt 600 000 kronor till följande:
Sven Blomqvist, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, för projektet Balans för barn och ungdomar med en utvecklingsstörning.
150 000 kr

Kristina Byström, Barn- och Ungdomshabiliteringen i Skövde, för projektet Utveckling av kommunikation och socialt samspel hos barn med autism i samband med djur och natur II.
– 150 000 kr

Birgitta Sjöqvist Nätterlund, Habiliteringens Forskningscentrum Örebro, för projektet Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionshinder.
– 150 000 kr

Kennet Fröjd, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, för projektet Styrketräningsstudie för idrottare med utvecklingsstörning
100 000 kr

Svenska Handikappidrottsförbundet, för Sollefteå Winter Games (delprojektet Skolinformation).
– 50 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen onsdagen den 4 juni på Kungliga slottet.