Utdelning 2006

Kungaparets Bröllopsfond

Styrelsen för Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond har vid sammanträde på Stockholms Slott onsdagen den 6 september 2006 beslutat utdela anslag om sammanlagt 400 000 kronor till följande:
Gertrud Hansson, ordförande Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH), för forskningsprojektet “Våga Vilja - ett projekt för att utveckla handikappidrottsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder"
– 50 000 kr

Kennet Fröjd, verksamhetschef Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, för forskningsprojektet Styrketräningsutrustning för alla. Ett FoU-projekt ur ett "Design/Funktion för alla-perspektiv".
– 200 000 kr

Charlotte von Arbin, Göteborgs Handikappridklubb, för utvecklings- och innovationsprojekt för ungdomssektion.
– 30 000 kr

Linda Bratteby Tollerz, leg sjukgymnast, Hjärtfrekvens och rörelseregistrering hos barn med cerebral pares och barn utan rörelsehinder - en reliabilitetsstudie.
– 120 000 kr