Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond bildades på initiativ av Kungaparet i samband med deras vigsel 1976. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital.

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Det kan gälla barn- och familjeläger där föräldrar får kunskap om sitt barns funktionsnedsättning och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Samtidigt får barnen, och ibland även deras syskon, träffa varandra och delta i roliga och stimulerande aktiviteter. Lägren bedrivs ofta i natursköna miljöer med möjlighet till bad, skogsutflykter och annan rekreation. Inte minst för de familjer som har barn med sällsynta diagnoser har dessa läger stor betydelse och har av några deltagare rubricerats som ”årets höjdpunkt”.

Sport- och idrottsaktiviteter är en annan typ av projekt som fonden ger bidrag till. Det kan exempelvis gälla en skidresa eller ett seglarläger speciellt för ungdomar med rörelsehinder eller anpassade ridgrupper för barn med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sådana aktiviteter kan fylla en viktig funktion för barnens och ungdomarnas självständighetsutveckling och tilltro till sin egen förmåga. 

Skapande aktiviteter såsom musik, teater och dans, är andra aktiviteter som fonden ger stöd till. Därigenom får barn med olika funktionsnedsättningar möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor tillsammans med engagerade ledare. Också barn som har flera svåra funktionshinder har fått uppleva glädje och gemenskap, exempelvis i musikutövning.

I vissa fall ges också bidrag till utrustning som behövs för att kunna genomföra en aktivitet. Det kan till exempel vara ett musikinstrument, en ögonstyrd dator, anpassning av en lekplats eller en sportrullstol.

Fondmedlen delas ut en gång per år och cirka 25 projekt brukar beviljas bidrag av mellan 60 till 80 ansökningar.

Sökande kan vara handikappföreningar, idrottsföreningar, kulturverksamheter eller invandrarföreningar. Alla typer av funktionsnedsättningar finns representerade, såsom rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, hörselskada och dövhet, synskada men också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD) och även mycket sällsynta diagnoser. På senare år har flera projekt särskilt uppmärksammat den dubbla utsattheten hos barn med funktionsnedsättningar som lever i socialt utsatta miljöer.