Kungaparets Bröllopsfond

Kungaparets monogram

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

Fonden tillkom på initiativ av Kungaparet i samband med trolovningen. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital.

Gåvor

Gåvor till Kungaparets Bröllopsfond kan sättas in på bankgiro 790‑1069.

Ansökan

Här ansöker du!

Kontakta oss

Gun Lundbrink
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 00

Skicka meddelandeUtdelningar

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond delar ut medel en gång per år. Stipendiaterna meddelas senast 30 juni. Stipendiaternas namn visas under respektive år.