» Kungafamiljens stiftelser

Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder. 

Fonden delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

» Till Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

En kommitté bestående av representanter för Kungl. Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse. Anslag kan ej sökas.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

» Till Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens Militär hospitals- och Medaljfonder

Fondernas ändamål är att ge understöd till efterlevande make och barn efter avlidna yrkesofficerare av kaptens eller högre tjänstegrad inom förvarsmakten samt efter med dem likställda till försvarsmakten hörande civilmilitära personer. Med efterlevande make jämställs efterlevande i ett samboförhållande där parterna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.  

Mottagare av understöd ska vara ekonomiskt behövande.

» Till H.M. Konungens Militär hospitals- och Medaljfonder 

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond lämnar bidrag till utvecklingsprojekt och verksamheter som syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Stiftelsen prioriterar projekt som är nyskapande och som kan ge värdefulla erfarenheter att sprida till andra. Bidrag kan beviljas till projekt/verksamheter under högst fem år i rad.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer.

» Till Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond 

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är ”att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål”.  

Styrelsen har beslutat att inom ändamålets ram prioritera barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor eller andra studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder) med mera. 

Detta innebär att bidrag endast undantagsvis beviljas till kulturella, idrottsliga eller religiösa ändamål.  

Stiftelsen beviljar ej bidrag till enskild behövande. Vad gäller bidrag till enskild behövande rekommenderar vi att sökande vänder sig till Föreningen FVO, tfn 08-411 54 39 vars verksamhet stöds av stiftelsen.

» Till Prins Carl Gustafs Stiftelse 

H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Fondens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Anslag fördelas utifrån förslag från Sveriges Lions och Scouterna och kan därför inte sökas direkt hos fonden.

» Till H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 

Kronprinsessparets stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop har Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel bildat en stiftelse.

Kronprinsessparet önskar att deras stiftelse ska främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige.

Valet av inriktning för stiftelsen har styrts av Kronprinsessparets engagemang i frågor som rör barns och ungdomars utanförskap och unga personers hälsa.
Stiftelsen kan ge bidrag till andra organisationer som arbetar med dessa frågor men kan också i egen regi driva frågor inom området.

Kontaktperson för stiftelsen är Elin Annwall, 08-402 60 00. Stiftelsens ordförande är riksmarskalken Fredrik Wersäll.  

» Till Kronprinsessparets stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Mentor

Mentor är en ideell organisation som har till ändamål att förebygga våld och droganvändning bland barn och ungdomar. Verksamheten är global och projekt bedrivs i ett 70-tal länder. Paraplyorganisationen Mentor Foundation grundades av Drottning Silvia 1994.

» Till Mentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

World Childhood Foundation

Barns rätt till sin barndom och att arbeta för bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade barn. Grundades av Drottning Silvia 1999.

» Till World Childhood Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Global Child Forum

Global Child Forum som grundades 2009 av Kungafamiljen är ett ledande forum för barns rättigheter och affärer som är dedikerade till innovativt tänkande, kunskapsdelning och nätverk. Global Child Forum tror på företagets makt och ansvar och arbetar i partnerskap med alla delar av samhället för att skapa ett välmående, hållbart och rättvist samhälle för världens barn.

» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap

Att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Grundades 2006.

» Till Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children

(även kallad C.A.T.CH)

Stiftelsen stödjer svenska och internationella projekt som ger behövande barn god utbildning, vård och omsorg, liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt. Grundades 2013.

Kontaktperson för stiftelsen är Therese von Blixen-Finecke.

» Till Drottning Silvias Stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsen uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Till grund för Stiftelsens arbete ligger Prinsparets personliga engagemang.

» Till Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prinsessan Estelles kulturstiftelse

Prinsessan Estelles kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige.

Initialt är stiftelsens fokus att fortsätta driva och utveckla det redan etablerade skulpturprojektet på Kungliga Djurgården.

» Till Prinsessan Estelles kulturstiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.