Så behandlas dina personuppgifter

Information med anledning av den nya dataskydds­förordningen GDPR.

Förordningen omfattar behandling av personuppgifter. Av ansök­nings­blanketten framgår efterfrågade personuppgifter, för att ansökningarna ska kunna behandlas av direktionen.

Ifylld ansöknings­blankett skickas med vanlig post, till fonden. Ifyllda ansöknings­blanket­ter förvaras i en pärm hos sekreteraren. Direktionens medlemmar tar del av informationen vid det årliga direktions­sammanträdet.

Vid tillstyrkta ansökningar tillkommer bank och kontonummer till vilket understödet ska utbetalas. Dessa uppgifter, tillsammans med namn och personnummer, lagras i sekreterarens persondator. Utbetalning av understödet görs av SEB. Uppgifterna förstörs/raderas efter att beslut tagits om avslag eller när understödet upphör.

Genom att fylla i alla uppgifter och skicka in dem till fonden, godkänner du ovanstående hantering av dina personuppgifter.