H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens monogram

Fondens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Inget ansökningsförfarande föreligger.

Fördelning av anslag skedde tidigare genom förslag från Sveriges landshövdingar. Från 2019 kommer anslag att fördelas utifrån förslag från Sveriges Lions och Scouterna. Anslag kan således ej sökas direkt hos fonden.

Stipendiaterna presenteras den 30 april i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Bakgrund

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Lions logotyp

Kontakta oss

Eva Papik Lindfors
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 00

Skicka meddelandeGåvor

Gåvor till stiftelsen kan göras genom insättningar i
SEB-konto 5851-10 273 35.

Utdelningar

Styrelsen i Konungens Jubileumsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Landshövding Göran Enander delar ut stipendiet ut Stiftelsen Konungens Jubileumsfond till Gottsunda Dans & Teater 7 juni 2018 på Uppsala slott. Från vänster: Landshövding Göran Enander, Kerstin Helsing, konstnärlig verksamhetschef, Karen Monie, pedagogisk verksamhetschef, Per Svalander, ordförande Gottsunda Teater Ideella förening. Foto: Länsstyrelsen Uppsala

Landshövding Göran Enander delar ut stipendiet ut Stiftelsen Konungens Jubileumsfond till Gottsunda Dans & Teater 7 juni 2018 på Uppsala slott. Från vänster: Landshövding Göran Enander, Kerstin Helsing, konstnärlig verksamhetschef, Karen Monie, pedagogisk verksamhetschef, Per Svalander, ordförande Gottsunda Teater Ideella förening. Foto: Länsstyrelsen Uppsala