H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens monogram

Bakgrund

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Fondens ändamål är ”att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill”.

Anslag fördelas utifrån förslag från Sveriges Lions och Scouterna och kan därför inte sökas direkt hos fonden.

Stipendiaterna presenteras den 30 april i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Kontakta oss

Scouterna
att: Lena Claesson
Box 420 34
126 12 Stockholm
lena.claesson@scouterna.se

eller

Lions logotyp

Lions kontor, Sverige
att: Bengt Lundblad, ekonom 
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm
08-744 59 00
ekonomi@lions.se

Gåvor

Gåvor till stiftelsen kan göras genom insättningar i
SEB-konto 5851-10 273 35.

Utdelningar

Styrelsen i Konungens Jubileumsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Landshövding Göran Enander delar ut stipendiet ut Stiftelsen Konungens Jubileumsfond till Gottsunda Dans & Teater 7 juni 2018 på Uppsala slott. Från vänster: Landshövding Göran Enander, Kerstin Helsing, konstnärlig verksamhetschef, Karen Monie, pedagogisk verksamhetschef, Per Svalander, ordförande Gottsunda Teater Ideella förening. Foto: Länsstyrelsen Uppsala

Landshövding Göran Enander delar ut stipendiet ut Stiftelsen Konungens Jubileumsfond till Gottsunda Dans & Teater 7 juni 2018 på Uppsala slott. Från vänster: Landshövding Göran Enander, Kerstin Helsing, konstnärlig verksamhetschef, Karen Monie, pedagogisk verksamhetschef, Per Svalander, ordförande Gottsunda Teater Ideella förening. Foto: Länsstyrelsen Uppsala