Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2018

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Stipendier och bidrag 2018

Fil dr Emma Berdan, Marina vetenskaper, Göteborgs universitet
”Vad händer med Östersjöns tångflugor?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Elias Broman, Biologi och miljö, Linnéuniversitetet
”Vad gör ultra-små bakterier under global uppvärmning?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ocean Cheung, Inst för teknikvetenskaper, Avd för Nano­teknologi och Funktionella Material, Uppsala universitet
”Miljövänliga porösa material som tillverkas för rening av vatten och luft”
Beslut: 100 000 kronor

Agr dr Rebecca Danielsson, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
”Hur minska kornas produktion av en växthusgas (metan)?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Hanna Farnelid, Institutionen för biologi och miljö, Linné­universitetet
”Betydelsen av blågröna alger i kustnära miljöer”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Maxim Galkin, Institutionen för Organisk kemi, Stockholms universitet
”Bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Jonas Hentati-Sundberg, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU, Lysekil
”Hållbart fiske i Östersjön – lärdomar från Peru”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Örjan Johansson, Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekologi, SLU
”Bevara snöleoparden”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Eveline Krab, Institutionen för Mark och Miljö, SLU, Uppsala
”Kan svampar påverka klimatet genom kolinlagring i arktisk tundra?”
Beslut: 85 000 kronor

Vet med dr Oskar Nilsson, Enheten för djurhälsa- och anti­biotika­frågor, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala
”Antibiotikaresistens hos kyckling”
Beslut: 85 000 kronor

Agr dr Christina Rochus, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet
”Genetisk kartläggning av sill och strömming för ett hållbart fiske”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Anna Runemark, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Djur och växters samspel störs av klimatförändringar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Kristin Scharnweber, Institutionen för ekologi och genetik; Limnologi, Uppsala universitet
”Bottendjurens påverkan på metanavgång från sjöar”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Alina Sekretaryova, Stanford University, Department of Chemistry, USA
“Ny metod för mätning av vattenkvalitet och för behandling av vatten med silvernanopartiklar”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Vera Tuovinen, Institutionen frö ekologi, SLU, Uppsala
”En lav är inte en alg och en svamp”
Beslut: 85 000 kronor