Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2017

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Stipendier och bidrag 2017

Angelos Arelakis, Inst för data- och informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
”Generell teknologi för datorminnessystem med energieffektiv, hypersnabb komprimering av minnesdata”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Sarahi Garcia, Inst för ekologi och genetik, Uppsala universitet
”Är det bakterier som orsakar läckage av metan från sjöar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Niles Hasselquist, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Hur svettas granar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Emma Holmström, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
”Nya metoder att bedöma bördighet på svensk skogsmark”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Isabella Karlsson, Inst för Miljövetenskap och Analytisk kemi, Stockholms universitet
”Kemikalier i textilier – en potentiell källa för mänsklig exponering samt miljöförorening”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Neus Latorre-Margalef, Biologiska institutionen, Lund universitet
”Blir änder immuna mot fågelinfluensa?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Fredrik Lindgren, Inst för Fysik och Astronomi, Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet
”Nya avancerade mätmetoder för att förbättra energilagring i litiumjonbatterier”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Viktor Nilsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet
”Hur klarar en rödlistad art klimatförändringar?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Anna Kjerstine Rosenmai, Inst för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala
”Nya metoder för att upptäcka hälsofarliga kemiska ämnen i dricksvatten”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr David Seekell, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Klimateffekter på fisk i sjöar”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Lasse Tarvainen, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
”Vad betyder balansen mellan fosfor och kväve i tallskogen?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ida Wallin, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
”Hur får vi bibehålla ett hållbart privatskogsbruk?”
Beslut: 100 000 kronor

Agr dr Björn Wiström, Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU, Alnarp
”Utveckling av skogsbryn – skogens ansikte utåt”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Chao Xu, Avd för nanoteknologi och funktionella material, Inst för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
”Nya ämnen med nanopartiklar för reduktion av utsläpp av koldioxid”
Beslut: 100 000 kronor