Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2016

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Stipendier och bidrag 2016

Fil dr Anders Floderus, egen företagare, Lund
”Grön utveckling av eBeam”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Karin Holmfeldt, Inst för biologi och miljövetenskap, Linnéuniversitetet
”Hur virus förändrar havens bakterier”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Ida Karlsson, Inst för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, Uppsala
”Protozoer och bakterier som skadebekämpare”
Beslut: 100 000 kronor

Fil Dr Jenny Klingberg, Inst för geovetenskaper, Göteborgs universitet
”Ekosystemtjänster från stadens träd”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Claudia Lindim Fontes, Inst för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet
”Nya miljöföroreningar i Östersjöregionen”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Oona Lönnstedt, Inst för ekologi och genetik/limnologi, Uppsala universitet
”Mikroplasters påverkan på fisk i Östersjön”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anne Muola, Inst för ekologi, SLU, Uppsala
”Har växter simultankapacitet?”
Beslut: 85 000 kronor

Tekn dr Emma Nehrenheim och Tekn lic Jesper Olsson, Framtidens energi, Mälardalens högskola
”Mikroalger som naturlig polymer i framtidens reningsverk”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Adriana Puentes, Inst för ekologi, SLU, Uppsala
”De ekologiska samspelens roll för den biologiska mångfalden”
Beslut: 85 000 kronor

Skog dr Anna-Maria Rautio, Skogsmuseet Lycksele, Inst för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå
”Samiskt skogs- och växtutnyttjande i norra Skandinavien under 500 år”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Elin Slätmo, Inst för stad och land, SLU, Uppsala
”Vad händer med landsbygden i Sverige?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Åsa Strand, Inst för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, Strömstad
”Japanska ostron i svenska vatten – hot eller resurs?”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Ayco Tack, Inst för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
”Nytt på schemat – ekens lövsprickning”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Alessia Uboni, Inst för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Renar, björnar och fruktans landskap”
Beslut: 85 000 kronor

Fil dr Björn Wallsten, Inst. För ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
”Urban Mining – Den byggda miljön som resursbas för metallåtervinning”
Beslut: 100 000 kronor

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond