Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50‑årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2010

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har vid sitt sammanträde beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

1.   
Agr dr Serina Ahlgren, Institutionen för energi och teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 7032, 750 07 Uppsala
"För ett fossilfritt jordbruk"
Beslut:  75 000 kronor    

2. 
Fil dr Andreas Duit, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Den ekologiska staten: miljöpolitik i ett jämförande perspektiv"
Beslut:  75 000 kronor

3. 
Vigor Wave Energy AB, Daniel Ehrnberg, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg
"Utveckling av hållbar vågkraft"
Beslut:  75 000 kronor
 
4.  
Fil dr Alexander Eiler, Institutionen för Genomik, Systematik & Evolution, Uppsala Universitet, 752 36 Uppsala
"Släktskap och ekologi hos sötvattensbakterier"
Beslut:  75 000 kronor
 
5. 
Fil dr Helena L. Filipsson, Geologiska institutionen, Lunds universitet, 223 62 Lund
"Hur kan framtidens hav nyttjas på ett uthålligt vis?"
Beslut:  75 000 kronor  

6.  
Fil dr Magne Friberg, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
"Flexibilitet i insekters värdväxtutnyttjande — implikationer för naturvård och ett uthålligt jordbruk" 
Beslut:  75 000 kronor    

7.  
Tekn dr Hanna Härelind Ingelsten, Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers, 412 96 Göteborg
"Miljövänliga fartygstransporter"
Beslut:  75 000 kronor
 
8.  
Agr dr Lotta Jönsson, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, 750 07 Uppsala
"Renare hav och miljövänligare utfodring av höns och slaktkycklingar"
Beslut:  75 000 kronor
 
9.  
Fil dr Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, 901 87  Umeå
"Tjälens betydelse för innehållet av organiskt kol i den arktiska marken"
Beslut:  75 000 kronor
 
10. 
Jur dr David Langlet, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Box 650, 405 30 Göteborg
"Rättsliga system för främjande av biobränslen"
Beslut:  75 000 kronor  

11. 
Tekn dr Elin Larsson och Tekn dr Christoph Langhammer, Kemisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola, 412 96 Göteborg
"Nanoteknikbaserad optisk mätteknik i miljöns tjänst"
Beslut:  125 000 kronor
 
12. 
Fil dr Antonia Liess, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap, Umeå Universitet, 901 87 Umeå
"Akvatiska organismers anpassning och överlevnadsförmåga i arktiska miljöer"
Beslut:  75 000 kronor    

13.  
Fil dr Birgitta Malm Renöfält, Institutionen för ekologi, miljö och vetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
"Samband mellan ekosystemkomponenter och vattenflöden"
Beslut:  75 000 kronor
 
14. 
Fil dr Anna Mattson, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, 750 07  Uppsala
"Reproduktionsstörande effekter av miljögifter"
Beslut:  75 000 kronor
 
15. 
Fil dr Anna Rosling, Institutionen för Skoglig Mykologi och Patologi, SLU, Box 7026, 750 07 Uppsala
"Svampars mångfald och näringsutnyttjande i skogsmark"
Beslut:  75 000 kronor
 
16.  Fil dr Sebastian Sobek, Avdelningen för Limnologi, Uppsala universitet, 752 36  Uppsala
 "Emission av koldioxid från skogssjöar"
Beslut:  75 000 kronor    

17. 
Fil dr Johan Stenberg, Institutionen för Ekologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala
"Biologisk bekämpning i smultron- och jordgubbsodlingar"
Beslut:  75 000 kronor  

18. 
Tekn dr Emma Strömberg, Institutionen för Fiber- och polymerteknologi, KTH, 100 44 Stockholm
"Miljöeffekter av nanopartiklar från polymera material under nedbrytning"
Beslut: 75 000 kronor