Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Utdelning 2005

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

1.  
Fil dr Anna-Lena Axelsson, Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå
"Skogens ekologiska historia - nytt underlag för framtida skötsel och vård"
Beslut:  75 000 kronor

2.  
Anna Lööv och Susanna Kindberg-Laakso, Centrum för Miljödriven Företagsutveckling i Borås.
" Praktisk miljömålshandbok för företag"
Beslut:  100 000 kronor
 
3.
Magnus Enell, Enell Sustainable Business AB, Stockholm
Nyckelperson i det internationella utvecklingsarbetet för företagens globala miljörapportering"
Beslut:  50 000 kronor

4.
Fil dr Susanne Gustafsson, Institutionen för Naturvårdsbiologi och Genetik, EBC, Uppsala Universitet
"Genetik hos tidig- och senblommande brudsporre, bevarandebiologiska aspekter"
Beslut:  75 000 kronor

5.
Fil dr Niclas Jonzén, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet
"Adaptiv förvaltning av vilt- och fiskpopulationer"
Beslut:  75 000 kronor

6.
Fil dr Jan Karlsson, Institutionen för Ekologi och Geovetenskap, Umeå Universitet
"Experimentella studier av energiflöden mellan organismer i sjöar"
Beslut:  75 000 kronor
 
7.
VD Martin Lakéus,  Vehco AB, Göteborg
"Bränslebesparing i lastbilar och förbättrad kommunikation förare - åkeri".
Beslut:  75 000 kronor

8.
Fil dr Hjalmar Laudon, Institutionen för skogsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
"Försurning av sjöar, påverkan från andra faktorer än luften"
Beslut:  75 000 kronor

9.
Fil dr Eva Lindström, Institutionen för Limnologi, Uppsala Universitet
"Bakteriers ekologiska betydelse"
Beslut:  50 000 kronor

10.
Fil dr Karin Lindström, Institutionen för Populationsbiologi, Uppsala Universitet
"Parasiter och immunförsvar hos darwinfinkar "
Beslut: 75 000 kronor

11.
Docent Ulf Lindström, Avdelningen för Organisk kemi, Lunds Universitet
"Miljövänlig, vattenbaserad kemisk syntes "
Beslut:  75 000 kronor

12.
Tekn dr Jing Liu, Dept. of Biotechnology, Centre for Chemistry and Chemical Engineering, Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet
"Utveckling av sensor för biologisk syreförbrukning"
Beslut: 75 000 kronor

13.
Fil dr Raimondas Mozuraitis, Inst för Ekologisk kemi, KTH
"Kemiska och biologiska faktorer som styr fjärilars äggläggning"
Beslut:  50 000 kronor

14.
Fil dr Inga-Lill Persson, Institutionen för skoglig zooekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
"Älgarnas inverkan på skogliga ekosystemprocesser"
Beslut:  75 000 kronor

15.
Fil dr Katinka Pålsson, Institutionen för ekologisk kemi, KTH och Sektionen för medicinsk entomologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet
"Växtbaserade repellenter som skydd mot fästingar"
Beslut:  75 000 kronor

16.
Fil dr Tord Snäll, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet och Department of Mathematics and Statistics, University of Helsinki
Modellering för att kunna bedöma skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden"
Beslut: 75 000 kronor
 
17.
Bo Thunberg, Inspiratio Thunberg Partners AB, Kil och Nils Ahlgren, UNO-Konsult, Liden
"Kunskapsförmedling inom miljöområdet till småföretag"
Beslut:  100 000 kronor
 
18.
Fil dr Charlotta Turner, Department of Chemistry, Analytical Chemistry, Uppsala Universitet
Miljövänlig extraktion av värdefulla föreningar ur jordbruks- och skogsbruksråvaror"
Beslut:  75 000 kronor
 
19.
Fil dr Johan Uddling, Botaniska institutionen, Göteborgs universitet
"Ozonets inverkan på skog och klimat"
Beslut:  50 000 kronor