Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

H.M. Konungens monogram

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Anslag kan ej sökas.

En kommitté bestående av representanter för:

  • KVA, Kungl. Vetenskapsakademien
  • KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
  • IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Stipendiaterna publiceras i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 1 december 2016 under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2017/18 utse professor John Anderson, Loughborough University, England till den tjugoandre innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Professor Anderson är professor i naturgeografi och paleolimnolog som genom noggrann analys av kiselalgers förekomst i bottensegment vill förstå hur sjöar påverkats och påverkas av olika miljöförändringar. Han har utvecklat analysen av kiselalger som indikatorer på en rad olika omvärldsfaktorer som t ex pH, näringstillgång och temperatur. Professor Andersons forskning angående sjöars utveckling på Grönland under de senaste 10 000 åren har stor betydelse för dagens forskning om sjöars betydelse som kolsänkor eller kolkällor.

Kontakta oss

Birgit Erngren
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 54

Skicka meddelandeStyrelse

H.M. Konungen, ordförande
Direktör Leif Johansson
Professor Kerstin Fredga
Skogl. Dr Björn Hägglund
Professor Margareta Ihse

Utdelningar

Styrelsen i Konungens 50-årsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Utdelningen sker på Kungliga slottet i Stockholm vid en mottagning för stipendiaterna. Vid detta tillfälle ger årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning.

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2012 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 21 maj. Foto: Clas Göran Carlsson

H.M. Konungen tillsammans med stipendiaterna vid 2012 års utdelning ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungliga slottet den 21 maj. Foto: Clas Göran Carlsson