Utdelning 2017

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder, har under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Soheil Mahdi, doktorand inom KIND gruppen (Centrum för utvecklingsbetingade störningar), Karolinska Institutet, för projektet” The true impact of neurodevelopmental difficulties on individual lives: Implementation of rating scales for functional assessments in ADHD and autism”.
– 120 000 kr

Veronica Lundberg, doktorand vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi, Umeå Universitet, för projektet ”Hälsorelaterad livskvalitet och underlättande av självskattning av hälsa genom eHälsa, hos barn och unga med Juvenil Idiopatisk Artrit”.
– 120 000 kr

Maria Davidsson, doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Föräldrastress och traumatiska livshändelser hos familjer med barn som utreds för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”.
– 120 000 kr

Emilia Carlsson, doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Läs- och språkförmåga hos barn med autism i tidig skolålder, ett longitudinellt perspektiv”.
– 120 000 kr

Magnus Påhlman, doktorand vid Gillbergscentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Neurospykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares”.
– 80 000 kr

Johanna Thulin, doktorand vid Linnéuniversitetet, Växjö, för projektet ”Hur blir det för barn och ungdomar när barnmisshandel avslöjas”.
– 80 000 kr

Erika Baraldi, doktorand vid Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet, för projektet ”Tidig samspelsbaserad intervention för extremt prematurfödda barn”.
– 60 000 kr

Pernilla Hugoson, doktorand vid Sophiahemmet, Karolinska Institutet, för projektet ”Singing kangaroo – a family centered music therapy intervention for enfants born preterm and their parents”.
– 100 000 kr