Utdelning 2015

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, har under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Anna Fäldt, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, för projektet ”Kommunikationssvårigheter under barnets två första år. Upptäckt vid 18 månader och utvärdering av tidig insats”.
– 120 000 kr

Jenny Lingman Framme, doktorand vid Avdelningen för pediatrik, Sahlgrenska Akademin, för projektet ”Thymusdysfunktion vid 22q11 - deletionssyndromet”.
– 100 000 kr

Sofia Manousou, doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, för projektet ”Is iodine needed in pregnancy and lactation to gain brain?”
– 80 000 kr

Michaela Dellenmark Blom, doktorand vid Avdelningen för pediatrik, Sahlgrenska Akademin, för projektet ”Livskvalitet hos barn och ungdomar födda med esofagusatresi och deras familjer – svenska och tyska studier om psykologiska och medicinska resultat”.
– 80 000 kr

Åsa Jungner, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, för projektet ”Haemolysis, hyperaemia and brain development in newborns with complex congenital heart defects”.
– 80 000 kr

Charlotte Willfors, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, för projektet ”Discordant monozygotic twin pair design to explore behavior, neurocognition and neurostructure in autism spectrum disorder?”
– 80 000 kr

Daniel Hovey, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet ”The genetics of social looking: determining hidden social impairment and early risk factors for autism spectrum disorder”.
– 60 000 kr

Attila Szakács, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, för projektet ”Narkolepsi hos barn och ungdomar”.
– 60 000 kr