Utdelning 2011

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp har, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:
 
Marisa Pereira Baptista, doktorand vid Translational Immunology Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Revealing the role of Wiskott-Aldrich Syndrome protein in development of eczema".
— 180 000 kr

Veronica Siljehav, doktorand vid Neonatala Forskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, för projektet "Inflammation, syrebrist och andningsuppehåll — nya horisonter för prevention och diagnostik".
— 160 000 kr

Anna Maria Johansson, doktorand vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet, för projektet "Metoder att identifiera och träna sensomotoriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar med cerebral pares".
— 80 000 kr

Helena Stenmark, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Barn och Ungdomspsykiatri, Umeå Universitet, för projektet "Psykiska funktionshinder hos barn, risk- och skyddsfaktorer beroende på kön ".
— 80 000 kr

Elisabeth Stoltz Sjöström, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Pediatrik, Umeå Universitet, för projektet "Nutrium-Express-Early nutrition of extremely preterm infants".
— 80 000 kr

Maria Borgestig, doktorand vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet, för projektet "Ökade möjligheter att kommunicera och vara delaktig i vardagen för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal — en metod för att implementera ögonstyrning av dator".
— 80 000 kr

Pernilla Garmy, doktorand vid Högskolan i Kristianstad, sektionen för hälsa och samhälle, för projektet " Sömn, övervikt, TV och datorvanor hos skolbarn. En longitudinell studie".
— 80 000 kr