Utdelning 2010

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp har, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:
 
Charlotte Lindfors, doktorand vid Neurogenetic Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Oxidativ stress — en möjlig orsak till anorexi".
- 200 000 kr
 
Emma Arvidsson, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Studier av hjärnans belöningssystem i barn och ungdomar — Relevans för matberoende och övervikt i dagens Sverige".
- 200 000 kr

Snjólaug Sveinsdóttir, doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet "Behandling med alfa-1-mikroglobulin (A1M) för att minska nervskada efter hjärnblödning hos prematurfödda barn".
- 120 000 kr

 
Marja Tengvall, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet "Kroppssammansättning under graviditet, postpartum och hos det nyfödda barnet ".
- 100 000 kr
 
Björn Nordlund, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, för projektet "Svår astma hos barn, hur vanligt är det? — en populationsbaserad undersökning inom ramen för Barn-Allergi-Miljö-Stockholm-Epidemiologi (BAMSE) projektet".
- 100 000 kr
 
Martina Abelius, doktorand vid Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet, för projektet "Det immunologiska samspelet mellan moder och barn i relation till utveckling av allergisk sjukdom hos barnet".
- 100 000 kr