Utdelning 2009

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp har, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Dordi Austeng, ögonläkare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Oftalmiatrik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, för projektet "Näthinnesjukdom (prematuritetsretinopati) hos extremt tidigt födda barn".
- 120 000 kr

Kristina Edvardsson, sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, för projektet "Banbrytande studier av små barns hälsa".
- 80 000 kr

Nina Gunnarsson, sociolog och doktorand vid Institutionen för neurobiologi, Karolinska Institutet, Huddinge, för projektet "Hur föräldrar hanterar sociala och kulturella konsekvenser av misstänkt och diagnostiserad allergi hos barn".
- 60 000 kr

Katarina Lindahl, ST-läkare och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, för projektet "Kliniska och biokemiska studier av kollagen typ I hos patienter med osteogenesis imperfekta ".
- 60 000 kr

Anna Myléus, AT-läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, för projektet "Kan celiaki förebyggas genom gynnsam spädbarnskost och ändringar i andra levnadsvanor?".
- 120 000 kr

Gudrun Nygren, överläkare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, för projektet "Tidig upptäckt — tidiga insatser".
- 60 000 kr

Josefin Sveen, psykolog och doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Psykisk och fysisk hälsa hos barn som sjukhusvårdats för brännskada".
- 120 000 kr

Josefin Westerberg Jacobson, psykolog och doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Skyddsfaktorer och riskfaktorer för utveckling av ätstörningar hos unga flickor ".
- 80 000 kr