Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Vid ett sammanträde på Kungliga slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:

Lena Anmyr, fil. mag. och doktorand vid Institutionen KLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Livssituationen för barn och ungdomar efter cochleaimplantation".
- 120 000 kr

Katrin Lainpelto, jur. kand. och doktorand vid Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Misstankar om övergrepp mot barn med neoropsykiatriska symtom".
- 240 000 kr

Soley Omarsdottir, ST läkare, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Överföring av cytomegalovirus från modersmjölk till extremt för tidigt födda barn".
- 120 000 kr

Marlene Sandlund, fil. mag. och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå Universitet, Umeå, för forskningsprojektet om "Interaktiv datorlek i rehabilitering av barn med motoriska nedsättningar".
- 60 000 kr