Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:

Jennie Ahrén-Moonga, fil. mag. och doktorand vid Inst. för Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala och Stockholms Universitet/KI, för forskningsprojektet om "Ätstörningar, personlighet, neuropsykologisk funktion samt psykosociala faktorer".
- 80 000 kr
 
Susanne Farahmand, med. mag. och doktorand vid Avd. för Pediatrik, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg, för forskningsprojektet om  "Kostvanor och hälsa hos friska 8-åringar - en uppföljningsstudie av tidigare undersökta 4-åringar".
- 120 000 kr

Lisa Ottosson, leg. psykolog och doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, för forskningsprojektet om "Asylsökande barns hälsa och välbefinnande.  En studie av barns möte med svenska myndigheter".
- 100 000 kr
 
Solveig Petersen, leg. sjuksköterska och doktorand vid Barn- och Ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, för forskningsprojektet om "Psykisk ohälsa hos yngre skolbarn - epidemiologi och relation till övrig hälsa".
- 80 000 kr
 
Gisela Priebe, leg. psykolog och doktorand vid Avd. för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet, för forskningsprojektet om "Offer för sexuella övergrepp under barndomen. Samband med psykisk häls, självkänsla, temperament, känsla av sammanhang och familjeklimat vid 18 års ålder".
- 160 000 kr

Kerstin Sluys, leg. sjuksköterska och doktorand vid Inst. för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, för forskningsprojektet om "Skador på barn och långtidseffekter på livskvalitet och psykisk hälsa".
- 120 000 kr

Malin Svensson,  fil. mag. och doktorand  vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, för forskningsprojektet om "Vem är jag och vad gör jag här? Asylsökande barns upplevda hälsa i vardagslivets fysiska och sociala miljö".
- 100 000 kr
 
Helena Trottestam, leg. läkare och doktorand vid Inst. för kvinnors och barns hälsa/barncancerenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, för forskningsprojektet om "Kliniska och epidemiologiska studier av hemafagocyterande lymfohistiocytos".
- 80 000 kr