Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:

Jens Berglund, fil. mag. och doktorand vid Avd. för reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs Universitet , för forskningsprojektet om "Does infection with human herpes virus type 6 protect young children from atopic disease?"
 - 80.000 kr

Erica Bloom, med. mag. och doktorand vid Inst. för laboratoriemedicin, Lunds Universitet, för forskningsprojektet om  "Mykotoxiner i inomhusmiljöer".
 - 60.000 kr

Sofi Johansson, med. mag. och doktorand vid Avd. för pediatrik och reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs universitet, för forskningsprojektet om "Betydelsen av det antiinflammatoriska proteinet CC16 vid allergi".
- 120.000 kr

Anna Sandin, överläkare och doktorand vid Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, för forskningsprojektet om "Allergy and immune response to allergens in children and the environment".
 - 60.000 kr