Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp har, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Miriam Entesarian, fil mag och doktorand vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet,
för forskningsprojektet om "Karaktärisering av gener på kromosom 10 associerade med inlärningssvårigheter".
- 100.000 kr
 
Mahmoud Mansouri, doktorand vid Institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet,
för forskningsprojektet om  "Identifiering av mekanismerna bakom läs- skriv- och språksvårigheter och andra kognitiva störningar".
- 100.000 kr
 
Ulrika Birberg, leg psykolog och doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet,
för forskningsprojektet om "Placebo-controlled randomized multicenter study of PUFA as a treatment for neurodevelopmental problems in 7-year-old Swedish children".
- 80.000 kr
 
Christina Hedman, logoped och doktorand vid centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet,
för forskningsprojektet om "Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga ungdomar".
- 60.000 kr
 
Laura Horowitz, biolog, sociolog och doktorand vid Karolinska institutet
för forskningsprojektet om "Conflict resolution and development of communication competence in preschool boys with specific language impairment".
- 60.000 kr
 
Gunilla Rejnö-Habte Selassie, fil mag, logoped och doktorand vid Göteborgs universitet,
för forskningsprojektet om "Kognition och språk hos förskolebarn med epilepsi- en epidemiologisk studie".
- 60.000 kr
 
Katarina Strand Brodd, barnläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
för forskningsprojektet om "Longitudinella studier av pre- och perinatalt uppkomna hjärnskador på det visuella systemet".
- 60.000 kr