Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp har, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Anna Kaldal, jur.kand. och doktorand vid Stockholms universitet/ Karolinska Institutet i Stockholm
för forskningsprojektet om  "Parallella processer - särskilt om betydelsen av uppgifter om sexuella övergrepp, fysisk misshandel och våld mot närstående i samband med vårdnadstvist och omhändertagande enligt lagen om särskild vård av unga".
- 200.000 kr

Charlotta Lindell, fil.kand. och doktorand vid Linköpings universitet
för forskningsprojektet om "Fysisk barnmisshandel - ett samhällsproblem".
- 120.000 kr

Gunilla Lundqvist, leg. psykoterapeut och doktorand vid Linköping BUP/Elefanten,
för forskningsprojektet om "Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen".
- 120.000 kr

Elisabeth Wentz, leg. läkare och doktorand vid Göteborgs universitet
för forskningsprojektet om "Långtidsuppföljning av anorexia nervosa - förekomst av sexuella övergrepp i barndomen".
- 40.000 kr