Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:

Stina Salomonsson, fil.mag. och doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm för forskningsprojektet om "studier av kongenialt hjärtblock: patogena immunologiska mekanismer".
- 100.000 kr

Christina Sällfors, sjukgymnast och doktorand vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg för forskningsprojektet om "Studier av prediktion av livskvalitet hos barn med reumatism".
- 100.000 kr

Marie André, leg. sjukgymnast vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, för forskningsprojektet om "Utbildning och fotoavlastning vid Juvenil Idiopatisk Artrik samt utvärderingsmetoder och behandlingseffekter".
- 80.000 kr

Robin Kahn, med. kand. och forskarstudent vid Lunds universitet för forskningsprojektet om "Studier av kontaktsystemaktivering vid vaskulit".
- 80.000 kr

Homa Tajshargi, doktorand vid Göteborgs universitet, för forskningsprojektet om "Studier av hereditär myopati med kongenitala ledkontrakturer".
- 80.000 kr