Stiftelser – Kultur

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur


Verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. Grundades 1973.
» Läs mer om stiftelsen
 

Stiftelsen H.M. Konung Gustaf VI Adolfs Fond


Främja inköp av konstföremål till samlingarna i Nationalmuseum genom Föreningen Nationalmusei Vänner.
 

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde


Förvaltning av egendomen Waldemarsudde och konstsamlingarna testamenterade av Prins Eugen till svenska staten 1947.
» Läs mer om Waldemarsudde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond


Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Svenska Frimurare Orden (SFMO) eller dess loger och brödraföreningar.