Stiftelser – Kultur

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. Grundades 1973.
» Läs mer om stiftelsen
 

Stiftelsen H.M. Konung Gustaf VI Adolfs Fond

Främja inköp av konstföremål till samlingarna i Nationalmuseum genom Föreningen Nationalmusei Vänner.
 

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Förvaltning av egendomen Waldemarsudde och konstsamlingarna testamenterade av Prins Eugen till svenska staten 1947.
» Läs mer om Waldemarsudde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen H.K.H. Prins Bertils Frimurarefond

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till iordningställande av byggnader och inventarier, främst sådana av kulturhistoriskt värde, tillhörande Svenska Frimurare Orden (SFMO) eller dess loger och brödraföreningar.

Prinsessan Estelles kulturstiftelse

Prinsessan Estelles kulturstiftelse bildades hösten 2019 på Kronprinsessparets initiativ med syfte att främja kulturverksamhet i Sverige.

Initialt är stiftelsens fokus att fortsätta driva och utveckla det redan etablerade skulpturprojektet på Kungliga Djurgården.

» Till Prinsessan Estelles kulturstiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.