Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2016

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2016 enligt följande dokument.

Utdelning 2016PDF

Av 258 inkomna ansökningar 2016, fördelades 6,6 miljoner kronor på 162 ansökningar.