Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2015

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2015 enligt följande dokument.

Utdelning 2015PDF

Av 289 inkomna ansökningar 2015, fördelades 5,4 miljoner kronor på 158 ansökningar.