Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2014

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2014 enligt följande dokument.

Utdelning 2014PDF

Av 276 inkomna ansökningar 2014, fördelades 7,5 miljoner kronor på 180 ansökningar.