Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2013

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2013 enligt följande dokument.

Utdelning 2013PDF

Av cirka 250 inkomna ansökningar 2013, fördelades 8.198.000 kronor på 155 ansökningar.