Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2012

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2012 enligt följande dokument.

Utdelning 2012PDF

Av cirka 250 inkomna ansökningar 2012, fördelades 8,3 miljoner kronor på 173 ansökningar.