Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2011

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2011 enligt följande dokument.

Utdelning 2011PDF

Av cirka 222 inkomna ansökningar 2011, fördelades 7 miljoner kronor på 145 ansökningar.