Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2010

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2010 enligt följande dokument.

Utdelning 2010PDF

Av cirka 246 inkomna ansökningar 2010, fördelades 6,85 miljoner kronor på 149 ansökningar.