Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2010

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2009 enligt följande:

Anders Perlinge
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Mannen i marginalen. Börje Hanssen 1917-1979"                        
50000 kr

SPF Vimmerbybygden
VIMMERBY                                                       
tryckningsbidrag till boken "1900-talets festplatser"               
30000 kr

Håkan Hollström
VISBY                                                                  
tryckningsbidrag till en bok om de gotländska skogsrussen  
50000 kr

Egil Törnqvist
AMSTERDAM                                                   
tryckningsbidrag till bok om Strindbergs dramatiska bildspråk                         
25000 kr

Kekke Stadin
HUDDINGE                                                        
tryckningsbidrag till boken "Racingprinsar, modekungar, brats och andra män. Historiska studier av manlighet, kläder och manligt framträdande"
40000 kr

Mats Deland
UPPSALA                                                            
tryckningsbidrag till antologin "Den extrema högern 2010"  
30000 kr

Janken Myrdal
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Spelets regler i vetenskapens hantverk"               
30000 kr

Medevi Brunn AB
MOTALA                                                             
bidrag till utvändig målning av fönster på Kungl. Lasarettsbyggningen, Medevi Brunn
100000 kr

Per-Olof Österholm
UPPSALA                                                           
tryckningsbidrag till bok om den kända spelmansbyn Bingsjö i Rättviks Finnmark                 
48000 kr

Jan-Åke Lindahl
GUSTAVSBERG                                               
 tryckningsbidrag till boken "I Hitlers våld"  
30000 kr

Gunnar Petersson
UPPSALA                                                            
tryckningsbidrag till boken "Prästgårdens Trädgård"              
30000 kr

Börje Stålhammar
JÖNKÖPING                                                       
tryckningsbidrag till "Musiken tar gestalt"    
20000 kr

Grafiska sällskapet
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Grafiska sällskapet 100 år"       
75000 kr

Agneta Lundström, Alf Henrikson-sällskapet
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Björn Berg i Alf Henriksons sällskap"                  
50000 kr

Zornsamlingarna
MORA                                                                  
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Anders och Emma Zorn 150 år" 
50000 kr

Lennart Karlström
ARBOGA                                                             
tryckningsbidrag till boken "Hjalmar Gullberg. En bibliografi"                          
50000 kr

Roddy Nilsson, Historiska föreningen i Kronobergs län
VÄXJÖ                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Småländska brott. Brott och straff i Småland under 500 år"       
30000 kr

Lars-Åke Götesson
LUND                                                                  
tryckningsbidrag till boken "Slaget på Ylleshed och andra händelser i Landskronatrakten under skånska kriget 1676-1679"                              
30000 kr

Elisabeth Arvidsson, Landskrona Museum
LANDSKRONA                                                  
tryckningsbidrag till boken "Älskade kyssenos"                       
30000 kr

Staffan Kinman, Svenska vapenhistoriska Sällskapet
KIMSTAD                                                           
tryckningsbidrag till boken "Vapenhistorisk inventering av Sveriges kyrkor", delprojekt IX (Visby och Stockholms stift) och X (Härnösands och Luleå stift)                                                        
20000 kr

Bo Björklund
ÄLVÄNGEN                                                        
tryckningsbidrag till bok om Kilandas utveckling under familjerna Ekman och Schéele          
30000 kr

Anna Hedtjärn Wester
HUDDINGE                                                        
tryckningsbidrag för bilder till avhandlingen "Kostymen - en mångtydig uniform. Bilderna av män vid sekelskiftet 1900."                                              
20000 kr

Maria Persson
GÖTEBORG                                                       
tryckningsbidrag till boken "Skatås - utgrävningen av ett flyktingläger"         
30000 kr

Lennart Andersson
UPPSALA                                                           
tryckningsbidrag till bok om Första flygeskadern                    
30000 kr

Gunnar Wallin, Föreningen Mollösunds Museisektor
GÖTEBORG                                                        
bidrag till reparation och iordningställande av museiaffär och bostad från 1900-talets mitt   
100000 kr

Alf Uddholm
GÄVLE                                                                 
tryckningsbidrag till "Marculfus formulärsamling med inledning, svensk översättning och kommentar av Alf Uddholm"                                                
35000 kr

Lennart Johansson
VÄXJÖ                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Vilka vill spola kröken? En kulturhistorisk analys av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte"           
40000 kr

Ingemar Wågerman
GÖTEBORG                                                       
tryckningsbidrag till boken "Den traditionella jazzen i Göteborg med omnejd"                          
30000 kr

Johnny  Hagberg, Missalestiftelsen
JÄRPÅ
Stryckningsbidrag till utgivning av handskrift Cod.Holm. B 59, Äldre Västgötalagen                 
50000 kr

Rune Nilsson, Moheda Kyrkliga Samfällighet
MOHEDA                                                            
bidrag till restaurering av 1700-talsorgeln i Slätthögs kyrka  
100000 kr

Per Olof  Pettersson, F 11 Museum/Nyköpings Flyghistoriska Förening
NYKÖPING                                                         
bidrag till skydd av känslig materiel vid F11 Museum          
40000 kr

Ulf Gunnehed, Livregementets husarers historiekommitté
KARLSBORG                                                     
tryckningsbidrag till boken "K3 - 25 år i Karlsborg"                
20000 kr

Ulf Stahre
LERUM                                                                
tryckningsbidrag till boken "Rätten till staden"                       
30000 kr

Stefan Bohman
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Att sätta ansikten på samhället. Personmuseer, kulturarv och kanon."       
45000 kr

Ulf P E Torell
GÖTEBORG                                                       
tryckningsbidrag till boken "Nordiskt persongalleri med fokus på Andra världskriget"             
30000 kr

August Abrahamssons Stiftelse
FLODA                                                                 
bidrag till konservering av soffa i sidenklädsel                         
70000 kr

Terese Nordlund Edvinsson,
STOCKHOLM tryckningsbidrag till boken "Broderskap i näringslivet"          
50000 kr

Tåssåsens sameby
ÅSARNA                                                              
tryckningsbidrag till bok om Tåssåsens sameby                      
40000 kr

Petra Söderlund, Svenska Vitterhetssamfundet
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till faksimilutgåva av Phosphoros 1811     
50000 kr

Julia Trinkert
KIEL                                                                     
tryckningsbidrag till boken "Das Marienkrönungsretabel in der Kirche zu Källunge (Gotland)"
7500 kr

Ulf Beijbom
VÄXJÖ                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Möten och händelser i Nipornas stad. En familjekrönika i omvandlingens tid"
30000 kr

Agneta Boqvist, Länsmuseet Varberg
VARBERG                                                              
tryckningsbidrag till bok om 1600-talets kartor över Halland 
35000 kr

Tore Öberg
ÖREBRO                                                             
tryckningsbidrag till boken "De bodde bland samer"              
40000 kr

Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Föreningen Halländska 1600-talskällor
FALKENBERG                  
tryckningsbidrag till bok om halländska kvinnoöden på 1600-talet                                
10000 kr

Stanley Johansson, Källa Hembygdsförening
LÖTTORP                                                            
bidrag till renovering av väderkvarn i Källa socken, Öland   
30000 kr

Julia Sigurdson och Sune Zachrisson
VADSTENA                                                              
bidrag till fem stycken rekonstruktionsritningar till projektet "Vadstena kloster, trädgårdarnas 800-åriga historia"
65000 kr

Lennart Hultqvist
SANKT IBB                                                       
tryckningsbidrag till boken "En liten prick mitt i det smala sundet: Om Ven och livet kring Öresund på Tycho Brahes tid" 
29000 kr

Inge Löfström
LUND                                                                  
tryckningsbidrag till nyutgåva av Frans Löfströms "Från segelfartygens dagar"                        
18000 kr

Birgitta Nilsson
BJÄRRED                                                            
tryckningsbidrag till boken "Se till mig som liten är...Uppfostringshjelp med fokus på Borgeby, Fjelie, Flädie och Lomma" 
30000 kr

Anna Westerståhl Stenport
URBANA IL61801                                            
tryckningsbidrag för boken "Transnational settings of modernism - August Strindberg´s literary locations" 
50000 kr

Gunnar Westermark
BASTUTRÄSK                                                   
bidrag till renovering av gamla järnvägskiosken, Bastuträsk
100000 kr

Nils Gardell
KOLSVA                                                             
bidrag till fönsterrenovering                      
30000 kr

Gotlands Museum
VISBY                                                                  
bidrag till restaureringar av byggnader vid Petes Hablingbo 2:1, Gotland       
100000 kr

Tommy Wahlgren, Gutamålsgillet
VISBY   
tryckningsbidrag till "Fäi-Jakås brev, del 2" 
40000 kr

Stig Löwenspets och Per Berggren, Stiftshistoriska Sällskapet Karlstad, Carlstads-Gillet
KARLSTAD                                                       
tryckningsbidrag till boken "Karlstads domkyrka - en vandring från tid till evighet"                 
30000 kr

Tor Flensmarck
KRISTIANSTAD                                               
tryckningsbidrag till boken "Flensmarck: Skånelands medeltid - Orter & Ätter, del E-F (FSM: E-F)
22000 kr

Harald Gustafsson
LUND                                                                   
tryckningsbidrag till boken "Makt och människor"                
37000 kr

Bo Gräslund, Delblancsällskapet
TROSA                                                                 
tryckningsbidrag till urvalsvolym med Sven Delblancs texter                            
40000 kr

Oloph Bexell
UPPSALA                                                           
tryckningsbidrag till Johannes Lindbloms "Minnen ur mitt liv"                         
40000 kr

Bengt Karlsson
LUND                                                                   
produktionsbidrag till dvd-skivan "Med Lund i fokus" (volym 1, 1910-1972) med äldre filmmaterial om Lund
30000 kr

Thure Stenström
UPPSALA                                                            
tryckningsbidrag till boken "Ingemar Hedenius heliga rum: Sofokles, Kierkegaard, Mozart"  
100000 kr

Ingemar Lagerström
LINKÖPING                                                        
tryckningsbidrag till översättning av greken  Appianos (död 165 e.Kr.) verk om Roms krig med Karthago och Hannibal
30000 kr

Lars Anell
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Europas väg - förening och mångfald"                
50000 kr

Göran Norrby
STOCKHOLM                                                   
 tryckningsbidrag till boken "Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920"
40000 kr

Bertil Söderberg, Föreningen Bogserbåten Herkules
VÄSTRA FRÖLUNDA                                      
bidrag till reparationer för att bevara Herkules som en sjögående museibogserbåt                   
200000 kr

Gustaf Ekberg
TRELLEBORG                                                   
bidrag till renovering av väggmålningar på skånegården Axatorp, etapp 2    
40000 kr

Per Rydén
LUND                                                                  
tryckningsbidrag till boken "Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén"
40000 kr

Ingrid Wikholm
BONNIEUX                                                         
tryckningsbidrag till boken "Svenska konstnärer i Provence"                            
40000 kr

Harry Netzell
BLOMSTERMÅLA                                          
tryckningsbidrag till biografi över Carl Boberg                         
50000 kr

Ingvar Björkeson
BROMMA                                                           
tryckningsbidrag till boken "Pindaros Nemeiska och isthmiska oden, och fragment i urval"   
30000 kr

Åsa Arping
ALINGSÅS                                                          
tryckningsbidrag till boken "Hvad gör väl namnet?"              
40000 kr

Per-Axel Wiktorsson
UPPSALA                                                            
bidrag till omtryckning av Kalmar stads tänkebok                 
25000 kr

Gun Hofgaard
JOKKMOKK                                                       
bidrag till omkostnader för bokprojektet "Min tid - livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft. Berättelser byggda på intervjuer"
40000 kr

Tony Björk
TÄBY                                                                   
tryckningsbidrag till publikation om Istabygravfältet i Blekinge                       
40000 kr

Lövsta bygderåd
LÖVSTABRUK                                                  
bidrag till säkerhetsåtgärder i arkivlokaler   
100000 kr

Värmlands nations skriftseriekommitté
UPPSALA                                                             
tryckningsbidrag till jubileumsboken "Värmlands nation 350 år" 
75000 kr

Allan Emrén, Nuchem Research AB
TOLLERED                                                               
bidrag till projektet "Musiken i Hemsjömanualet"   
50000 kr

Gunnar Hansén,
BURGSVIK                                                         
restaureringsbidrag till Bonsarve kvarn i Vamlingbo, steg 2  
100000 kr

Per Hållén
GÖTEBORG                                                       
tryckningsbidrag till boken "Mina minnen av Håll Lars Petter Persson"          
15000 kr

Bie Siepel, Stiftelsen Grafikens hus
MARIEFRED                                                              
tryckningsbidrag till forskningsskriften "Konstnären, naturen och konstens kontext"
35000 kr

Göran Elgemyr, Stiftelsen Etermedierna i Sverige
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken om Sveriges Radios orkesterverksamhet 1936 - 2011                     
50000 kr

Göran von Knorring
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Kulturmöten i krigets skugga"   
30000 kr

Arne Jönsson
LUND                                                                   
tryckningsbidrag till boken "Sophia Elisabeth Brenner - författare och kulturpersonlighet under stormaktstiden"                                                  
50000 kr

Ulrika Torell, Nordiska museet
STOCKHOLM                                                                    
tryckningsbidrag till boken "Burkar, påsar och paket. Svensk förpackningshistoria"
50000 kr

Magnus OlofssonLUND                                                                   
tryckningsbidrag till antologin "Det stora elefantupploppet och andra berättelser från Sveriges bråkiga 1800-tal"
30000 kr

Thomas  Lissing,
VÄXJÖ                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Paul Boberg - arkitekt och kulturperson"             
47000 kr

Helena Andreef, Grafikgruppen Visby
VISBY                                                                     
bidrag till renovering av järnfönster i Grafikgruppens byggnad i Visby
100000 kr

Christina Westergren, Nordiska museet
STOCKHOLM                                                     
tryckningsbidrag till boken "I 'hemtrefnadens' tid. Allmoge, nationalromantik och konstnärligt nyskapande i arkitektur, möbler och inredningar 1890-1930"               
50000 kr

Berit Sande, Folkrörelsernas arkiv för Värmland
KARLSTAD                                                       
tryckningsbidrag till antologin "I Eldsjälars spår"                    
15000 kr

Beata Bergström,
JÄRNA                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Teaterliv i bilder"                          
40000 kr

Bengt Hägglund
LUND                                                                  
tryckningsbidrag till nyutgåva av Matthias Hafenreffers "Compendium" 1612                       
50000 kr

Anette Panboon
SKELLEFTEÅ                                                    
tryckningsbidrag till boken "Mitt Skellefteå - en bok om Skellefteå kommun"                          
19000 kr

Caesarieus Cavallin, Stiftelsen Heliga Korsets Brödraskap
SALA                                                                    
bidrag till renovering av Bengt Olof Käldes ikoner i Östanbäcks kloster          
50000 kr

Rune Larsson, Gotlands Veteranbilklubb,
VISBY                                                               
bidrag till iordningställande av "Snäckbussen"          
40000 kr

Nils Drejholt, Livrustkammaren
STOCKHOLM                                                                  
tryckningsbidrag till boken "Firearms of the Royal Armoury, volym III                                                             
20000 kr

Magnus Hagberg, Livrustkammaren
STOCKHOLM                                                         
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Brandklipparen och Pompe - och alla andra hästar och hundar hos kung och drottningar"
100000 kr

Michael Olausson,
TÄBY                                                                  
tryckningsbidrag till arkeologisk rapport om Runsa fornborg                            
48000 kr

Lars Nylander,
HARMÅNGER                                                   
tryckningsbidrag till boken "Amerikabrev"  
25000 kr

Torleif Ingelög, Torsborgs Ångbåtsbryggeförening
SIGTUNA                                                           
restaureringsbidrag till Torsborgs ångbåtsbrygga                   
100000 kr

Ann-Marie Nilsson, Sällskapet Runica et Mediaevalia
UPPSALA                                                            
tryckningsbidrag till S:t Sigfrids "hystoria"   
50000 kr

Lennart Hedwall,
BROMMA                                                          
tryckningsbidrag till boken "Boken om Tor Mann"                
50000 kr

Marie-Louise Winbladh,
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till bok om Cyperns historia och arkeologi 
60000 kr

Petra Gröminger, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé
STOCKHOLM                                                    
bidrag till konservering och vård av konst på papper i Carl Eldhs Ateljémuseums samling     
100000 kr

Inga Elmqvist Söderlund, Observatoriemuseet, Stockholms universitet
STOCKHOLM                                                    
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Taking possession of astronomy"    
40000 kr

Lars Kleberg,
JÄRFÄLLA                                                          
bidrag till utvecklingen av Svenskt översättarlexikon på en ny databas         
45000 kr

Kerstin Nohrenius,
TÄBY                                                                   
tryckningsbidrag till boken "Drottning Josefina i glädje och sorg. En berättelse om drottning Josefina, hennes mor och syskon"
35000 kr

Gitten Skiöld
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Kungaslott och kungahus"         
50000 kr

Tullan Kalström, Mästerby Hembygdsförening
GOTLANDS TOFTA                                          
bidrag till omkostnader för slagfältsarkeologisk undersökning, Mästerby 1361                         
25000 kr

Catharina Stenbock Lewenhaupt
ORNÖ                                                                   
bidrag till om- och nyläggning av säteritak på Sundby Gård
150000 kr

Claes Melin
STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Paradisets vardag" Historien och händelser kring ett torp på Ornö.                                
30000 kr

Tor Hedvall,
TÄBY                                                                   
bidrag till reparation av skärgårdskryssaren Ninni                  
75000 kr

Lennart Erixon, Kulturstiftelsen Husby Gård
VALLENTUNA                                                  
bidrag till måleri- och snickeriarbeten på Husby Gård, Vallentuna                   
100000 kr

Sara Pettersson
VÄSTRA FRÖLUNDA                                      
tryckningsbidrag till boken "Silver i folkmusik"                       
40000 kr

Wilhelm Stiernstedt, Svenska Klubben
PARIS                                                                     
bidrag till restaurering av konstsamlingen på Svenska Klubben i Paris                                                    
100000 kr

Stiftelsen Hälsinglands museum
HUDIKSVALL                                                                
bidrag till konservering av äldre bonads- och inredningsmåleri på Hälsinglands Museum                                
50000 kr

Stiftelsen Hälsinglands museum
HUDIKSVALL                                                                 
tryckningsbidrag till boken "Bilden av Hälsinglands landsbygd"                                                           
40000 kr

Maria Jansén, Östergötlands länsmuseum
LINKÖPING                                                   
bidrag till renovering av Lillkyrkaorgeln                      
145000 kr

Andrzej Fober, Parafia Ewangelicko - Augsburska sw. Krzysztofa
WROCLAW                                                        
bidrag till påbyggnad av kyrkotornet på Gustaf Adolf Memorial Church i Polen                      
300000 kr

Ingrid Dahlberg, Stiftelsen Ingmar Bergman
STOCKHOLM                                                    
bidrag till införskaffandet av Käbi Lareteis och Ingmar Bergmans brevsamling                       
50000 kr

Maria Malmlöf, Kalmar läns museum
KALMAR                                                               
bidrag till tillgängliggörande av den Westrinska samlingen 
100000 kr

Mikael Eivergård, Örebro läns museum
ÖREBRO                                                             
tryckningsbidrag till boken "Bernadotte och Örebro" 
50000 kr

Björn Ekdahl,
UPPSALA                                                           
tryckningsbidrag till nyöversättningar av Federico García Lorcas dikter        
31500 kr

Olle Ferm,STOCKHOLM                                                    
tryckningsbidrag till boken "Fransk medeltid i ett europeiskt och nordiskt perspektiv"            
30000 kr

Per Sjöberg
YSTAD                                                                 
tryckningsbidrag till engelsk utgåva av boken "Svenskan som erövrade världen"                     
26000 kr

Eva Rehnström Rabe,
STOCKHOLM                                                   
tryckningsbidrag till omkostnader för engelsk utgåva av boken "Blomman på Capris höft. Om ett hus, en tid och le Courbusier"                           
25000 kr

Kajsa och Olle Nymans kulturstiftelse
NACKA                                                                  
tryckningsbidrag till katalog till Olle Nyman-utställning    
50000 kr

Föreningen för Bebyggelsehistorisk tidskrift
UPPSALA                                                           
bidrag till att ge Bebyggelsehistorisk tidskrift ett nytt upplägg samt produktion av två nummer 2010
20000 kr

Marie Svedin,
HUDDINGE                              
bidrag till bildkostnader vid tryckning av  avhandlingen "Vallhagar - en grävning i tiden"       
35000 kr

Sonya Petersson,
UPPSALA                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av  avhandlingen "Betraktare och fria konster: Konstbegrepp, kommers och exponeringspraktiker i Stockholm 1750-1790"
20000 kr

Annie Mattsson,
UPPSALA                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandling om handskriftscirkulerade smädesskrifter mot Gustaf III
11000 kr

Alexandra Borg,
UPPSALA                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Stockholmsfiktioner. Urbanitet och vandring i svensk prosa 1900-1916"
10000 kr

Ludwig Qvarnström,
UPPSALA                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Vigselrummet och 1910-talets svenska monumentalmåleri"
26000 kr

Pernilla Rasmussen,
BJÄRRED                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Kvinnlig modedräkt 1770-1830: tillverkning och arbetsorganisation" 
40000 kr

Elisabeth Hemby-Elmfeldt,
SVALÖV                                                            
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Historia, minne och vardag. Tatjana Nazarenkos bildvärld i 1970-talets Sovjet"   
15000 kr

Cilla Robach,
STOCKHOLM                                                    
bidrag till bildkostnader vid tryckning av avhandlingen "Formens frigörelse: Svensk konsthantverksdebatt under 60-tal och 00-tal" 
50000 kr

Brita Wadman, AB Curmans villor i Lysekil
STOCKHOLM                                                    
bidrag till konservering av hängkläden  
20000 kr

Kerstin Petersson,
ROTTNE                                                             
bidrag till projektet Pracas-textilier på Etnografiska museet i Stockholm       
30000 kr

Urban Mesch,
SKARPNÄCK                             
tryckningsbidrag till boken "Dövidrott 200 år"                         
50000 kr